"statsman" - Engelsk översättning

SV

"statsman" på engelska

SV statsman
volume_up
{utrum}

statsman (även: politiker, yrkespolitiker)
volume_up
politician {substantiv}
Det utgör trovärdigheten hos en statsman och politiker.
That is the credibility of a statesman and a politician.
Jag kan bara hänvisa till en engelsk politiker, kanske en statsman – Neil Kinnock känner säkert till honom – Lord Carrington.
I can only refer to an English politician, maybe a statesman – Mr Kinnock will undoubtedly know him – Lord Carrington.
statsman
volume_up
statesman {substantiv}
Robert Schuman, en stor statsman och patriot, delade dessa synpunkter.
Robert Schuman, a great statesman and patriot, shared these views.
Det var unikt - framfört av en statsman, vetenskapsman och poet.
Delivered by a statesman, scientist and poet, it was unique.
Om Kabila avslöjar sig som en ny despot eller en statsman, kan bara framtiden avvisa.
At the moment, we cannot say whether Kabila will prove to be another dictator or a statesman.

Användningsexempel för "statsman" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishRobert Schuman, en stor statsman och patriot, delade dessa synpunkter.
Madam President, Members of this House have been entrusted with a great responsibility.
SwedishMed tanke på Europas framtid är det emellertid bedrövligt att ingen statsman av europeiska mått trädde fram.
It is nonetheless sad for the future of Europe that no European statesmen were in evidence.
SwedishHon gjorde kanske mer än någon västerländsk politisk statsman i vår tid för att ta kampen med kommunisterna och framkalla järnridåns sammanbrott.
We should recall today the major contribution she has made to the cause of freedom on this continent.
SwedishOch i dag stöder vår belgiske statsman ett betänkande om ett gemensamt EU-försvarsministerium, gemensam vapenproduktion och gemensam militär.
And today our Belgian premier is giving his name to a report on a joint EU ministry of defence, joint weapons production and joint armed forces.