"staten" - Engelsk översättning

SV

"staten" på engelska

volume_up
staten {enb. sing.}
EN

SV staten
volume_up
{enbart singularis}

staten (även: kronan, statsmakten)
volume_up
the Crown {substantiv} [bild.]

Synonymer (svenska) till "stat":

stat
Swedish

Användningsexempel för "staten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finns en organisation i Nordirland som sponsras och finansieras av staten.
There is a body in Northern Ireland which is government -sponsored and -financed.
SwedishSwaziland uppgår dessa till ca 40 procent av de totala intäkterna för staten.
In Swaziland for example, this accounts for up to 40 % of all government revenue.
SwedishSituationen är alldeles hopplös för det turkiska samhället och den turkiska staten.
The situation is totally impossible for Turkish society and the Turkish Government.
SwedishDet är kostnader som varken staten eller skattebetalarna har råd med för närvarande.
Those are costs that neither national governments nor taxpayers can currently afford.
SwedishFusioner utan vetorätt för fackföreningsrörelsen och staten leder till olyckor.
Mergers that provide no right of veto for trade unions and government lead to accidents.
SwedishSedan bestämmer staten självständigt hur den låter framställa dessa mynt och trycka sedlarna.
It will be its sovereign decision how to mint these coins and print these notes.
SwedishMen staten får inte vara en propagandaapparat för majoritetens åsikter.
It must not, however, be a propaganda machine for the view of the majority.
SwedishDen luxemburgska staten ger dessutom fortfarande 1 franc / kilowattimme.
In addition, the government of Luxembourg also contributes 1 Franc per kilowatt/ hour.
SwedishDen luxemburgska staten ger dessutom fortfarande 1 franc/kilowattimme.
In addition, the government of Luxembourg also contributes 1 Franc per kilowatt/hour.
SwedishÄn en gång bekräftas att ledaren för den serbiska staten inte förstår annat än hot om våld.
Yet again we have proof that the Serbian leader only understands the logic of force.
SwedishGreklands kommunistiska parti anser att kontrollen måste vara en uppgift för staten.
In the view of the Communist Party of Greece, they should be controlled by the public sector.
SwedishDet innebär att folket inte är till för staten utan staten för folket.
That means realising that people are not there for countries, but countries for people.
SwedishHan gjorde en framställning till parlamentet, och tyska staten gick därefter med på att betala.
He petitioned Parliament and the German Government consequently agreed to pay.
SwedishDet har antytts att auktionerna bara är ett sätt för staten att ta in extra pengar.
It has been suggested that auctions are simply a device to provide extra money for governments.
Swedish Ska nederländska staten, i förekommande fall, på samma sätt stå garant i framtiden?
 May the Netherlands Government stand as guarantor in the same way in cases occurring in future?
SwedishVi kan för närvarande inte säga vad det innebär om de två delarna av den befintliga staten skiljs åt.
To this day, 2 500 are still missing, which is causing much suffering in Kosovo.
SwedishSå länge staten har en övervakningsfunktion kan företagen bära ansvaret själva.
As long as the government has its monitoring role, companies can carry the responsibility themselves.
SwedishNär staten tagit över förbättrades både infrastrukturen och tjänsterna.
After they were taken over by the States, the infrastructure and frequency of service improved.
SwedishFrihet är vad samhället har rätt att göra och känna till, och vad staten inte har rätt att hindra.
The pressure from the authorities on the independent media has increased considerably.
SwedishVi har hittills från den belgiska staten erhållit åtta prover.
Thus far, we have received a total of eight such samples from the Belgian authorities.