SV stöta på
volume_up
{adjektiv}

stöta på (även: fångad, undvikande, träffa, svävande)

Synonymer (svenska) till "stöta på":

stöta på

Användningsexempel för "stöta på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet ser ut som om vi håller att stöta svårigheter i och med vårt ramavtal.
It looks as if we are running into difficulties with our framework agreement.
SwedishVi kommer att stöta nya utmaningar i samband med utvidgningen, det vet vi alla.
We will face new challenges in connection with enlargement. We all know that.
SwedishUr gemenskapsrättslig synvinkel kommer vi kanske att stöta någon svårighet.
From the point of view of Community law, perhaps we will be faced with difficulties.
SwedishMen det ser ut som om det praktiska förverkligandet kommer att stöta svårigheter.
But it would seem that there are always problems with this in practice.
SwedishDet måste gå vidare och sluta upp med att stöta bort väljarna ett sätt som kan bli ödesdigert.
It needs to move on to stop alienating the electorate in a dangerous way.
SwedishI verkligheten har de ofta mer en spelares kännemärken, spelare som hoppas stöta en guldåder.
In reality, they often have more in common with gamblers who hope to tap into goldmines.
SwedishSåledes kommer betänkandet tyvärr att stöta patrull till slut.
Thus, the report will, unfortunately, hit rocky ground in the end.
SwedishJag kan mycket väl förstå att detta kommer att stöta motstånd.
I can understand very well that this will meet with resistance.
SwedishMen nu kommer antagligen nykomlingar att stöta stränga krav.
Newcomers, however, are now likely to have to meet stiff demands.
SwedishI Amsterdam visade integration sig redan stöta gränser.
Integration already appeared to be reaching its limits at Amsterdam.
SwedishEn sådan flicka brukar man inte stöta i en mörk gränd.
This is not the kind of girl you usually run into In a dark alley
SwedishBrasilianska poliser visade tydligt att tyska spelare inte skulle stöta några problem i samma situation.
Brazilian officers made it clear that German players would face no problems in this situation.
SwedishDet innebär också att man kan stöta oförutsedda problem.
That means of course that unexpected problems may arise.
SwedishVi visste helt enkelt inte vilka problem vi skulle kunna stöta på.
We really did not know what problems could arise.
SwedishDet är här EU-konventet kan stöta problem: det har hunnit mycket längre än folken i Europa.
That is where the EU Convention could be running into trouble: it is going too far ahead of the peoples of Europe.
SwedishMen det mest intressanta med Sydafrika är att vi inte behöver vänta till 2070 för att stöta problem.
But the most interesting thing about South Africa is we don't have to wait for 2070 for there to be trouble.
SwedishOm du spenderar en längre tid sjukhus, kommer du stöta många typer av irrationellt beteende.
I was burned very badly. ~~~ And if you spend a lot of time in hospital, you'll see a lot of types of irrationalities.
SwedishVi vill inte stöta folk som sover på gatan.
We do not want to tread on people sleeping in the street.
SwedishJag är övertygad om att ratificeringen av Lissabonfördraget inte kommer att stöta några svårigheter i Slovakien heller.
I am convinced that the act of ratification of the Lisbon Treaty faces no danger in Slovakia either.
SwedishGruvdriftsområdena måste kunna fortsätta denna lovvärda vitaliserande insats utan att stöta hinder från EU.
Mining areas need to continue in this commendable revitalising effort without encountering obstacles from the European Union.