"stå ut med" - Engelsk översättning

SV

"stå ut med" på engelska

SV stå ut med
volume_up
{verb}

stå ut med (även: förbli, dröja, tåla, fortleva)
stå ut med (även: vistas med)
stå ut med (även: acceptera, klä, ligga mot, räkna med)
Sådana är de olyckliga förhållanden som vi som arbetar med egna medel får stå ut med.
This is an unfortunate circumstance which those of us who deal with own resources have to face.
stå ut med
volume_up
to hack {vb} [USA] [slang]
stå ut med (även: tåla)
volume_up
to stand {vb} (tolerate)
Vi trodde nämligen lite grann att Ni står för en ny jordbrukspolitik, som vi kan stå ut med.
The fact is that we rather believed you stood for a new agricultural policy, for a policy that we could sustain, instead of which we are to have more payments per hectare and livestock premiums.
Kommer den att kväva de små och medelstora livsmedelsföretagen under ett allt mer stelbent regelverk, som medborgarna har allt svårare att stå ut med?
Will it smother small- and medium-sized food businesses with even stricter regulation, that will be tolerated by fewer and fewer citizens?
Därför frågar vi i vilken mån vi här måste kontrollera eller avvisa dem, eller om vi måste stå ut med en konkurrenssnedvridning för Europeiska gemenskapen.
This is why we are asking to what extent we have to impose controls, reject the products, or even tolerate distortions of competition with the European Community.
Man måste lära sig att stå ut med det, för det är kittet som i slutänden enar oss, och att man även vänskapligt kan strida med varandra om politiska mål, även det är frihet!
We must learn to tolerate this, for it is the cement which ultimately binds us together and the fact that we can also argue in friendship about political goals is itself also a little bit of freedom!

Liknande översättningar för "stå ut med" på engelska

stå verb
ut adjektiv
English
ut adverb
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English
sta adverb

Användningsexempel för "stå ut med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHan måste därför vara där och stå ut med det budskap som kommer att ges.
That is why he needs to be present and endure the message that will be delivered.
SwedishDet krävs åtskilligt med tålamod för att stå ut med EU-systemens tröghet.
It requires a great deal of patience to put up with the EU systems ' inertia.
SwedishDet krävs åtskilligt med tålamod för att stå ut med EU-systemens tröghet.
It requires a great deal of patience to put up with the EU systems' inertia.
SwedishMan frågar sig, hur många fler olyckor med oljetankfartyg måste vi stå ut med?
It begs the question, how many more oil tankers do we have to endure?
SwedishSedan blir det dags att stå ut med eller tysta ned byråkratin från Bryssel.
Then it will be time to put up or shut up with regard to bureaucracy coming from Brussels.
SwedishJag tror inte att medborgarna kommer att stå ut med detta särskilt länge till.
I do not think our citizens will put up with this for much longer.
SwedishDet är lätt att tycka att ”euron finns, och nu måste vi stå ut med den”.
It is easy to think ‘the euro is there, we have to put up with it now’.
SwedishÄndå är narkotika inte något oundvikligt, som man måste stå ut med.
Drugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
SwedishLåt oss komma ihåg vad européerna – och Madridborna – har tvingats stå ut med.
Let us remember what Europeans – what Madrileños – had to endure.
SwedishHur mycket längre måste vi människor stå ut med detta cyniska förhållningssätt?
How much longer do people have to endure this cynical approach?
SwedishJag har fått stå ut med sånt sen iglarna i Tårfyllda Sjön tuggade av mig benet.
I've had to deal with that sort of thing ever since me leg was chewed off by the Lachrymose leeches.
SwedishDet smärtar, men det är en smärta vi kan stå ut med. Jag tror även att tidens tåg läker alla sår.
It hurts, but we can live with it, and I think we shall get over it in time.
SwedishOch Ni tror att bönderna kommer att avlasta oss, så att vi kan stå ut med dessa dumheter?
And you believe, do you, that farmers would approve of our continued support for this system?
SwedishOch eftersom folken inte kan stå ut med detta angrepp mot sin jämlikhet myglar man med demokratin.
As nations cannot withstand this attack on their equality, democracy is being abused.
SwedishKvinnor fortsätter att stå ut med diskriminerande lagar och djupt rotade kulturella ojämlikheter.
Women continue to endure discriminatory laws and deeply entrenched cultural inequality.
SwedishTyvärr blev det inte möjligt, och det är något vi får stå ut med.
Unfortunately, though, that has not been possible; that is something we have to live with.
SwedishSektorn borde inte ha vara tvungen att stå ut med alla typer av nationella pålagor en dag längre.
The sector should not have to put up with all kinds of national outpourings a day longer.
SwedishDe flesta centraleuropéer måste stå ut med ett ständigt buller.
Most Central Europeans have to put up with permanent noise pollution.
SwedishÄr det tänkt att vi ska stå ut med denna situation år efter år?
How are we supposed to put up with this situation year after year?
SwedishDen är skriven av en kille som hette Yuan Chen: "Jag kan inte stå ut med att lägga undan sovmattan av bambu.
It's by a guy called Yuan Chen: "I cannot bear to put away the bamboo sleeping mat.