"stå på egna ben" - Engelsk översättning

SV

"stå på egna ben" på engelska

SV stå på egna ben
volume_up
[talesätt]

stå på egna ben (även: självförsörjande)

Liknande översättningar för "stå på egna ben" på engelska

stå verb
adjektiv
English
adverb
English
preposition
egna adjektiv
English
ben substantiv
ben- adjektiv
English
sta adverb

Användningsexempel för "stå på egna ben" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVårt mål måste vara att Kosovo så snart som möjligt skall kunna stå egna ben ekonomiskt sett.
As soon as possible, we must aim to have Kosovo stand on its own economic feet.
SwedishRB: Hon var, du vet... hon kände att vi behövde kunna stå egna ben redan vid tidig ålder.
RB: She was, you know, she felt that we needed to stand on our own two feet from an early age.
SwedishHär har vi en kvistig fråga: hur får vi Kosovo att stå egna ben om vi inte samtidigt kan återupprätta Serbien?
Here we have a conundrum: how do we get Kosovo to stand on its own feet unless we can rehabilitate Serbia also?
SwedishFisket måste kunna stå egna ben.
Fisheries needs to stand on their own two feet.
SwedishSlutligen måste vi möta utmaningen från den globala konkurrensen och se till att våra företag och vår ekonomi kan stå egna ben.
Lastly, we must rise to the challenge of global competition and ensure that our businesses and our economy can hold their own.
SwedishSvårt att stå egna ben.
SwedishAllt det här handlar om spetskompetens, men spetskompetensen måste stå egna ben och inte bara vara något slags odefinierad intelligens.
This is all about excellence, but excellence must stand on its own two feet rather than simply being free floating intelligence.
SwedishMan får stå egna ben.
SwedishNär en gång ett land i utveckling kan stå egna ben, så kan vi inte förstå att man skall göra undantag från de principer som bestämts av WTO.
Once a developing country is able to stand on its own two feet, we do not see why the principles established by that organization should be waived.
SwedishOm man alltså skjuter till medel, så måste avsikten vara att sektorn till slut skall kunna stå egna ben och ta framtiden i egna händer.
Therefore, if resources are deployed, it should be with the intention that the sector can ultimately help itself and take its future into its own hands.
SwedishFör oss handlar det också om att ekonomierna i regionen kan stå egna ben igen, vilket vi också har god möjlighet att få till stånd med biståndspengarna.
It is important to us that the economies in the region can stand on their own two feet again, which can quite easily be done with the aid money.
SwedishSådana lösningar är dock inte värda mycket om inte vi inte samtidigt stadgar upp de europeiska banker som ännu inte kan stå egna ben.
However, these solutions will not be worth very much if we do not at the same time support those European banks that are still not able to stand on their own feet.
SwedishDetta kan eventuellt innebära en nedtrappning av verksamheten men skulle i slutändan resultera i ett mindre men mer effektivt fartygsvarv som kan stå egna ben.
It could possibly mean scaling down its activities, but would eventually lead to the emergence of a smaller but more efficient shipyard capable of standing on its own feet.
SwedishAna Maria Gomes påpekar mycket riktigt i sitt betänkande att uppgiften att hjälpa Irak att stå egna ben inte enbart kan vila på givarsamfundets eller den irakiska befolkningens axlar.
As Ms Gomes points out in her report, the task of helping Iraq stand on its own feet cannot fall on the shoulders of the donor community or the Iraqis alone.
SwedishMed samarbete menar jag inte att vi ska genomföra meningslösa projekt som bara skapar affärsverksamhet för samma gamla företag, utan att hjälpa dessa länder så att de kan stå egna ben.
Cooperation does not mean undertaking pointless projects which merely generate business for the same old companies, but helping these countries to emancipate themselves.
SwedishDen stärker vår handlingsförmåga utomlands och inom våra medlemsstater, den gör oss redo att stå egna ben i världsangelägenheter och formar Europas politiska svar på globaliseringen.
It strengthens our capacity to act abroad and inside our Member States, making us prepared to stand on our own feet in world affairs, shaping Europe's response to globalisation politically.