"stå på" - Engelsk översättning

SV

"stå på" på engelska

SV stå på
volume_up
{verb}

stå på (även: ta upp, visa, skriva ner, spela in)

Liknande översättningar för "stå på" på engelska

stå verb
adjektiv
English
adverb
English
preposition
sta adverb

Användningsexempel för "stå på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFrågor om sjösäkerheten, miljön och de mänskliga rättigheterna måste stå agendan.
Issues of marine safety, the environment and human rights must be on the agenda.
SwedishDet är uppenbart att en framgångsrik utrikespolitik inte kan stå en enda pelare.
It is clear that a successful foreign policy cannot stand on one pillar alone.
SwedishVi får inte stillatigande acceptera något sådant, inte ännu en gång stå och titta på!
We cannot accept this kind of thing, we cannot witness this kind of thing again!
SwedishOm detta sker tror jag emellertid inte att parlamentet kommer att stå er sida.
In that case, however, I do not think that Parliament will be on your side.
SwedishForskning om klimatförändringar och energieffektivitet kommer att stå överst listan.
Research on climate change and energy efficiency will be at the top of its list.
SwedishRosita bör stå sig och eventuellt vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster.
Rosita should insist and, if necessary seek help from the EU advisory services.
SwedishVarken Polen eller någon annan medlemsstat kan stå upp mot Ryssland egen hand.
Poland, like the other Member States, cannot deal with Russia on her own.
SwedishDet är fantastiskt att vi är här för att prata om det år då patienter börjar stå sig.
It's an amazing thing that we're here to talk about the year of patients rising.
SwedishVi i kommissionen är måna om att två frågor alltid ska stå högt vår dagordning.
We in the Commission are very keen that two issues should always be high on our agenda.
SwedishSkall Europeiska unionen stå och se hur oppositionen i Irak elimineras fullständigt?
Will the European Union see the opposition in Iraq being completely sidelined?
SwedishVarför, när vi i Doha beslutade att även dessa frågor skulle stå agendan?
Why, when it had been agreed at Doha that they would also be on the agenda?
SwedishMin uppfattning är att Europeiska kommissionen inte bara kan stå och titta härvidlag.
It is my view that the European Commission cannot stand idly by on this matter.
SwedishOch det är verkligen en stor ära att ha möjligheten att stå den här scenen två gånger.
And it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
SwedishJag tror att de system som vi skall eftersträva här i Europa måste stå två ben.
I believe that the systems we should pursue in Europe should be based on two principles.
SwedishDet kommer att stå till förfogande alla språk för alla parlamentets ledamöter.
It will be made available in all languages to colleagues in the House.
SwedishHittills har ni, herr Prodi, ännu inte visat några tecken att stå bakom en upprättelse.
So far, Mr Prodi, you have shown no sign of making out a case for rehabilitation.
SwedishJag anser att dessa frågor bör stå så högt upp den europeiska dagordningen som möjligt.
I believe that these issues should be as high as possible on the European agenda.
Swedishstå er, president Klaus! Skriv inte under om de inte ger er vad ni vill ha.
So, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
SwedishGivetvis kommer också stöd till valsystemet att stå högt dagordningen.
Support for the electoral system will naturally also be high on the agenda.
SwedishVid detta första möte kommer situationen i Östtimor att stå dagordningen.
In that first meeting the situation in East Timor will be on the agenda.