"stå kvar" - Engelsk översättning

SV

"stå kvar" på engelska

SV stå kvar
volume_up
{verb}

Resten bör stå kvar oförändrat, eftersom detta bara var förtydliganden.
The rest is to remain unchanged, as these were merely clarifications.
Dessa grupper måste få stå kvar i direktivets tillämpningsområde.
These groups must remain within the scope of the directive.
Resten av texten i skälet skulle stå kvar såsom det är formulerat i den gemensamma ståndpunkten.
The rest of the recital would remain as it was drawn up in the common position.

Liknande översättningar för "stå kvar" på engelska

stå verb
kvar adjektiv
English
kvar adverb
English
sta adverb

Användningsexempel för "stå kvar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm den får stå kvar, kommer vår grupp inte att kunna rösta för betänkandet.
If it remains in place, our group will be unable to vote for the report.
SwedishEuropa kan klara sig ur krisen, men inte genom att stå kvar på samma plats som idag.
Europe can overcome the crisis, but not by standing still and remaining where we are today.
SwedishWIPO-kontrakt skall stå kvar, de följande fyra bokstäverna plus parentesen skall strykas.
'WIPO Treaty'should stand, and the following four words plus the parentheses must be deleted.
SwedishVi vill integrera och inte låta en del stå kvar utanför dörren.
We want to integrate, not leave part of the world standing on the doorstep.
SwedishWIPO-kontrakt skall stå kvar, de följande fyra bokstäverna plus parentesen skall strykas.
'WIPO Treaty' should stand, and the following four words plus the parentheses must be deleted.
SwedishDet finns ingenting som talar mot att vi låter denna punkt stå kvar på detta sätt.
I cannot see any problem in leaving this item as it stands.
SwedishInför alla dessa globala problem kan vi inte stå kvar där vi står nu.
Faced with all these global problems, we cannot stand where we are.
SwedishEn tredje viktig sektion som vi har tvistat om är att begreppet säkra länder måste stå kvar.
A third aspect we argued about was the idea that the concept of safe countries should be retained.
SwedishSå stod det i ert dokument och det måste stå kvar, tycker jag.
This is how it was described in your document and I think that this clause should be retained.
SwedishSkall det med andra ord stå kvar som i betänkandet?
In other words, that this remains the way it was in the text of the report?
SwedishDe mänskliga rättigheterna kommer att stå kvar i centrum för den rollen.
Today's debate is a valuable part of that discourse.
SwedishJag anser att vi borde stå kvar vid våra ambitiösa mål.
I too believe that we should stick with our ambitious target.
SwedishJag anser följaktligen att ni ska låta dessa hänvisningar stå kvar.
So I think you should leave these references in.
SwedishJag kan alltså inte låta mitt namn stå kvar på det här betänkandet.
I cannot therefore leave my name on the report.
SwedishDärför ber jag er att rösta mot ändringsförslag 20, eftersom vi tidigare lät den texten stå kvar på samma plats.
I therefore ask you to vote against Amendment 20, as we previously left that text in its old place.
SwedishJag hoppas att denna passus kommer att stå kvar i betänkandet.
I hope that this clause remains in the report.
SwedishSå stod det i ert dokument och det måste stå kvar, tycker jag.
It is clear that we continue to support this.
SwedishFör in " Hög dollarkurs " som namn på scenariot och låt standardinställningarna stå kvar i fälten.
Enter " High Dollar Rate " as the name of the scenario and leave the other fields unchanged with their default values.
SwedishHur många exakt ser du i den Aktiva hjälpen om du låter muspekaren stå kvar lite längre på namnet.
If you rest the mouse pointer on the category name for a moment, the number of objects is displayed in an extended tip.
SwedishDessa svårigheter bör emellertid inte under några omständigheter få vara en ursäkt för att stå kvar på samma ställe.
However, those difficulties should not, under any circumstances, be an excuse for not moving forward.