"stå klar" - Engelsk översättning

SV

"stå klar" på engelska

EN

SV stå klar
volume_up
{verb}

1. sjöfart

stå klar

Användningsexempel för "stå klar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKan vi göra det så kommer sannerligen samarbetsandan att stå fullt klar för var och en.
If we can do that then the spirit of cooperation will indeed be evident for all to see.
SwedishDetta är inte tom retorik; det återspeglar det objektiva erkännandet av en realitet som bör stå klar för alla.
This is not empty rhetoric; it reflects the objective recognition of a reality that should be clear to all.
SwedishDenna torde stå klar i juni 2011.
SwedishEn sak måste dock stå klar.
SwedishMalone, det finns en sak som måste stå fullkomligt klar: resultatet av en omröstning kan inte, när ordföranden en gång har offentliggjort det, ändras.
Mrs Malone, one thing should be made quite clear: once the result of a vote has been announced by the President, it cannot be modified.
SwedishMina damer och herrar, vi får inte bara överlåta motorvägar till sjöss till dem vi känner, då detta skulle stå i klar motsats till vår hållning.
Ladies and gentlemen, we must not hand out the motorways of the sea just to people we know, because that would be entirely contrary to our approach.
SwedishEn sak måste väl ändå stå klar för oss alla, och det gör den: den som egentligen bär skulden till detta mer än dramatiska bedrägeri är inte OLAF, utan kommissionen.
In so doing it missed the opportunity to recover a considerable proportion of the at least EUR 8 million that had been embezzled.
SwedishMen en sak måste stå klar redan från början - och den föreliggande gemensamma ståndpunkten klargör det också: Samma regler måste gälla för alla stater.
However, one thing must be made clear from the outset, and the common position before us does just that: the same rules must apply for all states.
SwedishEn sak måste väl ändå stå klar för oss alla, och det gör den: den som egentligen bär skulden till detta mer än dramatiska bedrägeri är inte OLAF, utan kommissionen.
One thing must surely be clear to all of us, and it is clear: the real guilty party in this more than dramatic case of fraud is not OLAF but the Commission.
SwedishLiknande larmrapporter kommer från Sri Lanka, Thailand, Indien och Maldiverna, och den ödeläggelse som drabbat andra, mer svårtillgängliga länder börjar först nu stå klar.
It also makes us consider the nature of national- and European-level political action aimed at dealing with the impact of natural disasters such as this one.
SwedishMen en sak måste stå klar redan från början - och den föreliggande gemensamma ståndpunkten klargör det också: Samma regler måste gälla för alla stater.
If the production plants in a country are required to meet the criteria for the environmental label, then this applies to all the production plants where the product in question is manufactured.
SwedishLiknande larmrapporter kommer från Sri Lanka, Thailand, Indien och Maldiverna, och den ödeläggelse som drabbat andra, mer svårtillgängliga länder börjar först nu stå klar.
Similarly alarming stories have reached us from Sri Lanka, Thailand, India and the Maldives and the havoc caused in other, less accessible, countries, is only now coming to light.
SwedishMen i väntan på detta andra förslag - för vilket vi förbereder studier som rättfärdigar och garanterar att denna krock inte skall uppstå -, måste den nuvarande situationen stå klar.
However, while awaiting this second proposal - for which we are preparing studies which guarantee that this shock does not occur - the current situation must be made clear.
SwedishDen historiska betydelsen av de idéer som presenterades vid G20-mötet kommer dock först att stå klar när alla åtaganden vid toppmötet har uppfyllts, om de nu någonsin uppfylls.
However, the historical importance of the ideas put forward at the G20 summit will become clear only when all commitments from the summit have been fulfilled, if indeed they ever are fulfilled.