"stå i vägen för" - Engelsk översättning

SV

"stå i vägen för" på engelska

SV stå i vägen för
volume_up
{verb}

stå i vägen för (även: stänga av, hindra, spärra av, hejda)
Kommer inte utvidgningen att stå i vägen för fördjupningen?
Will horizontal enlargement not obstruct vertical enlargement?

Liknande översättningar för "stå i vägen för" på engelska

stå verb
I substantiv
English
i preposition
för substantiv
English
för adverb
English
för verb
English
för preposition
för konjunktion
English
för- adjektiv
föra verb
fara substantiv
fara verb
sta adverb
Vågen substantiv
English

Användningsexempel för "stå i vägen för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi vill inte stå i vägen för kommissionen om den vill utöva sin företrädesrätt.
We will not stand in the way of the Commission's exercising its prerogatives.
SwedishVarken EU eller nationella gränser får stå i vägen för en sådan familj.
Neither the European Union nor national borders must stand in the way of such a family.
SwedishTrots detta anser jag att vi gjorde rätt i att inte låta detta stå i vägen för en överenskommelse.
Even so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
SwedishJag är rädd att ett uppskjutande av stadgan kan stå i vägen för det.
I am afraid the postponement of the Statute may stand in the way of that.
SwedishDet är så det är och denna myt får inte stå i vägen för beslut.
That is how things are, and this myth must not stand in the way of decisions.
SwedishAnnars kommer en barriär att stå i vägen för denna förändringsprocess.
Otherwise a barrier will be put in the way of that process of change.
SwedishPolitiska argument bör inte stå i vägen för EU:s ekonomiska intressen.
Politically based arguments should not stand in the way of the economic interests of the EU.
SwedishByråkratiska formaliteter bör naturligtvis inte stå i vägen för forskning.
Naturally, bureaucratic formalities should not hinder research.
SwedishSäkerhetsargument förs ofta fram när någon vill stå i vägen för konkurrens.
Safety arguments are also often put forward when someone wants to stand in the way of competition.
SwedishDetta kommer dock inte att stå i vägen för freden utan enbart hindra människor från att vara naiva.
This will not stand in the way of peace, but will simply stop people from being naïve.
SwedishJag kan säga att kommissionen inte kommer att stå i vägen för att man finner en pragmatisk lösning.
I can say that the Commission will not stand in the way of finding a pragmatic solution.
SwedishSkydd för modern som en social utgiftsfaktor får inte stå i vägen för hennes anställning.
Protection of the mother as a social expense factor must not become an obstacle for her employment.
SwedishJag säger det igen: Jag motsätter mig inte, och vill inte stå i vägen för, den framtida utvecklingen.
Let me repeat: I do not oppose, or wish to stand in the way of, futuristic developments.
SwedishPå samma sätt måste planeringspolitiken utgöra ett bidrag till framsteg, inte stå i vägen för dem.
Likewise, planning policies must help, not impede, progress.
SwedishDet är också meningslöst att stå i vägen för harmonisering när detta steg riskerar säkerheten på arbetsplatser.
It is pointless to hinder harmonisation, when this move puts even safety at work at risk.
SwedishIngen får stå i vägen för OLAF:s chef Franz-Hermann Brüner.
No one can stand in OLAF chief Heinz-Hermann Brüner’s way.
SwedishHans-Gert Pöttering säger att en miljon irländska väljare inte får stå i vägen för 450 miljoner EU-medborgare.
Mr Pöttering says that a million Irish voters cannot stand in the way of 450 million Europeans.
SwedishJag vill fortsätta att citera från : ”Ingen får stå i vägen för Franz-Hermann Brüner.
   Mr President, I would like to continue quoting from : ‘There is no one who can stand in Franz-Hermann Brüner’s way.
SwedishDet vi behöver är bra, kraftfulla och samordnade insatser, och ingenting - ingenting - får stå i vägen för dessa.
What we need is a good, strong coordinated effort and nothing - but nothing - should get in the way of that.
SwedishDet förflutna borde inte stå i vägen för nuet.
The past should not stand in the way of the present.