"stämning" - Engelsk översättning


Menade du stamning
SV

"stämning" på engelska

SV stämning
volume_up
{utrum}

1. allmänt

stämning (även: atmosfär, anda, atmosfärtryck, luftkrets)
volume_up
atmosphere {substantiv}
   – Jag tackar kommissionens vice ordförande för att hon skapar en så vänlig stämning.
   Thank you for creating such a friendly atmosphere, Madam President.
Slutligen beskrev utrikesministern stämningen som en stämning av försoning.
Finally, the Foreign Minister described the atmosphere as an atmosphere of reconciliation.
Återigen råder en stämning av rädsla och förtryck i landet.
Once again, there is an atmosphere of fear and repression in the country.
volume_up
feeling {substantiv}
Detta kan endast orsaka dålig stämning och tvister.
This can only cause ill-feeling and disputes.
Detta bidrar till en stämning i den allmänna opinionen som medför att alltför stor börda läggs på ordförandeskapet.
This contributes to a feeling in public opinion that puts too much weight on the presidency.
Fru ordförande, vi vet att det finns en olustig stämning mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet.
Madam President, there is, we know, a kind of ill-feeling between the national parliaments and the European Parliament.
stämning (även: humör, lynne, sinnesstämning, modus)
volume_up
mood {substantiv}
Det råder en stämning av stigande förfäran bland allmänheten i Storbritannien.
The public mood in Britain is one of growing dismay.
Mot en sådan stämning vänder jag mig bestämt och jag sätter mina förhoppningar till denna församling.
I am firmly against that kind of anti-European mood and I place my hopes in this House.
Det var den stämning som rådde i Amerika på tisdagen.
That was the mood in America in Tuesday.
stämning (även: atmosfär, miljö)
volume_up
ambience {substantiv}
Sedan bara ett kort förslag för hur vi skall kunna förbättra den allmänna stämningen här så länge som vi ändå måste vara kvar här.
Just one very brief suggestion for improving the general ambience of the place as long as we do have to come here.
stämning (även: ton, märke, beaktande, not)
volume_up
note {substantiv}
Jag skall försöka att i någon mån bryta den stämning som uppstått och vara lite mera positiv.
Mr President, perhaps I can change the prevailing mood and introduce a positive note.
För att lätta upp stämningen skulle jag vilja säga att bibliotekskort ibland kan vara användbara i legitimationssyfte.
On a lighter note, I would conclude by saying that library cards are sometimes very useful sources of identification.
I rapporten noterade man att stämningen var mindre spänd, och det skedde färre våldsamma händelser i jämförelse med föregående val – även om sådana incidenter förekom.
The report noted that, compared with previous elections, the atmosphere was less tense and there were fewer violent incidents – although such incidents did occur.
stämning (även: klagomål, klagan, stämningsansökan)
volume_up
plaint {substantiv}
stämning (även: anledning, betydelse, känsla, sinne)
volume_up
sense {substantiv}
Den stämning jag känner i den här debatten är att det här handlar om vilka villkor kommer vi att ställa på Ryssland för att kunna godta landet som en tillförlitlig partner.
However, the mood I am now sensing here is: what conditions will we impose on Russia so that we can accept it as a reliable partner?
stämning
volume_up
subpoena {substantiv}
Jag har delgivit tusentals av stämningar.
Look, I've served thousands of subpoenas.

2. juridik

stämning
volume_up
process {substantiv}
En fransk essäist sammanfattade denna allmänna stämning så här: Förenta staterna håller på att utvecklas till ett problem för världen.
One French essayist summed up this widespread sentiment in these words: ‘The United States is in the process of becoming a problem for the world.
stämning
volume_up
summons {substantiv}
to serve somebody with a summons

3. "mening, avsikt"

stämning (även: anda, sinnelag)
volume_up
spirit {substantiv} (meaning, purpose)
Det är samma stämning som vi ville utveckla med Medelhavsländerna i detta betänkande.
It is this same spirit that we wanted to develop with the Mediterranean in this report.
Jag tror inte att vi i framtiden skall tala om någon glasnost-stämning i Europa, eftersom det är synonymt med att ingenting händer.
I do not think we shall be talking in the future about any spirit of glasnost in Europe because it is synonymous with nothing happening.
Jag anser att det har rått en god stämning, ett positivt samarbete och en samförståndsanda, som vi i min grupp tackar er för.
I believe that there has been good feeling, a positive relationship and a spirit of consensus, which we in my group thank you for.

4. musik

stämning
volume_up
toning {substantiv}

Synonymer (svenska) till "stämning":

stämning

Användningsexempel för "stämning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag skulle vilja ändra stämning lite och tala om ett annat ämne.
Madam President, I should like to change the subject and get us off this tack.
Swedish. - (EN) Luigi de Magistris delgavs en stämning för förtal av domstolen.
in writing. - Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander.
SwedishDet råder en dyster stämning här på kvällens sammanträde om fisket.
Mr President, this evening's sitting on fisheries presents a gloomy picture.
SwedishJag tror att vi alla kände en behaglig stämning under förmiddagens möte.
I think that all of us experienced a pleasant buzz during this morning's meeting.
SwedishDiskussionerna koncentrerades på sakfrågor och skapade en allmän positiv stämning.
The discussions focused on questions of substance, in a climate that was generally positive.
SwedishDet är med sådana attacker som de islamistiska extremisterna skapat en skräckfylld stämning.
It is with attacks such as this that Islamic extremists have created a climate of fear.
SwedishDet utlöser också en anti-EU-stämning, eftersom man där debatterar på ett mycket förenklat sätt.
This triggers anti-European sentiments because the debate is over-simplified.
SwedishBegrunda också vilken stämning man är i när man gör det här.
And you also have to consider the state of mind you're in when you're doing this.
SwedishMänskliga resurser kan endast utnyttjas fullt ut om en fredlig stämning råder på arbetsplatsen.
Human resources can only be utilised to the full in a climate of peace at the workplace.
SwedishMed tanke på den intoleranta stämning som tidvis rådde under debatten verkar det förhålla sig så.
In view of the intolerant climate in which part of this debate was held, it would seem so.
SwedishEfter denna upprörda stämning kanske vi behöver ett mer jordnära förhållningssätt.
(DE) Mr President, after all this excitement, perhaps we need a more down-to-earth approach.
SwedishMen detta "på lång sikt " skapar en viss förväntansfull stämning, eftersom det innebär att det är möjligt.
But this 'in the long term' , since it is feasible, does bring some hope.
SwedishMen detta " på lång sikt " skapar en viss förväntansfull stämning, eftersom det innebär att det är möjligt.
But this 'in the long term ', since it is feasible, does bring some hope.
SwedishAntiromsk stämning i Rom, kollektiv skuld i Slovakien, antiungerska inställningar i Timişoara ...
Anti-Roma sentiment in Rome, collective guilt in Slovakia, anti-Hungarian attitudes in Timişoara ...
SwedishÄr inte rådet bekymrat över motsättningarna mellan dess handlingar och den stämning som råder bland folket?
Is the Council not concerned about the gap between its deeds and the peoples' disposition?
SwedishÄr inte rådet bekymrat över motsättningarna mellan dess handlingar och den stämning som råder bland folket?
Is the Council not concerned about the gap between its deeds and the peoples ' disposition?
SwedishDet är en sång med lite keltisk stämning.
And this is a song that has a kind of a Celtic feel.
SwedishVår debatt i dag har förresten samma stämning.
Our debate today also has the same ring to it.
SwedishPå Irland frågar folk oss om det råder hög stämning nu när Lissabonfördraget har ratificerats.
Madam President, in Ireland, they are asking us whether there is great excitement now that the Lisbon Treaty has been ratified.
SwedishJag tror Linkohr har helt rätt, och att han satte fingret på den stämning som vi har kunnat konstatera i samband med debatten.
I think that Mr Linkohr was quite right and that he put his finger on something we may have noticed in these debates.