SV stämma
volume_up
{utrum}

1. allmänt

stämma (även: möte, samling, konferens, tävling)
volume_up
meeting {substantiv}
Denna kopia av en sammanträdeskalender skulle kunna stämma in på många länder.
This ready-made mould for meetings could be used for our relations with any other country.
Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman.
The notice convening the annual meeting is published no later than four weeks prior to the annual general meeting.
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
resolution on whether the Meeting has been duly convened,
stämma (även: ton, uppehåll, grepp, avbrott)
volume_up
stop {substantiv}

2. musik

stämma
volume_up
part {substantiv}
Budgetutskottet har som tur är lyckats få inrikespolitikens olika delar att stämma överens med varandra.
Happily, the Committee on Budgets has reconciled the various parts of internal policy.
Och ett antal sopraner laddade upp sina stämmor.
And a number of sopranos uploaded their parts.

Synonymer (svenska) till "stämma":

stämma

Användningsexempel för "stämma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSen tyckte hon också att det verkade vara mysigt, en bild som visade sig stämma.
Then she thought that it seemed to be cozy, a picture that turned out to be true.
SwedishVi vill tala för kvinnor med en röst snarare än att stämma in i en kör av många.
We want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.
SwedishHan sa ”globalisering” 87 gånger och ”utmaningar” 82 gånger, så det måste stämma.
He said 'globalisation' 87 times and 'challenges' 82 times, so it must be true.
SwedishDen apati och det hyckleri som förekommer i samhället bör stämma till eftertanke.
The apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
SwedishDet är en skam att Libyen har säte och stämma i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
It is a disgrace that Libya has a seat and a vote in the UN Human Rights Council.
SwedishDet är inte förpackningen som måste glänsa, utan innehållet som skall stämma.
Pretty wrapping paper is not enough - the contents of the package must also be right.
SwedishDet är mycket viktigt att kammaren gör sin stämma hörd på detta tidiga stadium.
It is vitally important that this House should make its opinion known at this early stage.
SwedishEtt enigt EU vore ett historiskt unikum som skulle stämma Moskva till eftertanke.
A united EU would give Moscow pause for thought, for it has never before seen such a thing.
SwedishDenna kopia av en sammanträdeskalender skulle kunna stämma in på många länder.
This ready-made mould for meetings could be used for our relations with any other country.
SwedishDen här skrämmande utsikten borde stämma Jakarta till ett taktfullt uppträdande.
This terrifying prospect should encourage Jakarta to act tactfully.
SwedishDet går inte att stämma av de grundläggande ekonomiska problemen med euron.
Madam President, the basic economic problems of the euro cannot be reconciled.
SwedishDet gamla talesättet om att inte lägga alla ägg i samma korg förefaller stämma.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
SwedishOffren är på grund av sin ofta illegala situation inte i stånd att göra sin stämma hörd.
Victims are often unable to speak out on account of the illegal situation they are in.
SwedishAvslutningsvis en sak som kanske också kan stämma till eftertanke.
In conclusion, I would like to say something that should give cause for thought.
SwedishKort sagt, medlemsstaterna skall bättre stämma av sin nationella IKT-politik mot varandra.
In short, Member States must improve the harmonization of their ICT policy.
SwedishDet är mycket viktigt att kammaren gör sin stämma hörd på detta tidiga stadium.
Allow me to mention two others with which you are well acquainted.
SwedishJag tycker att den gemensamma jordbrukspolitiken måste stämma överens med handelspolitiken.
I think that there needs to be coherence between the CAP and trade policies.
SwedishDet skulle inte heller stämma överens med andan i ert eget förslag till resolution.
Nor would it correspond to the spirit of your own draft resolution.
SwedishUtvidgning är förnuftigt men ord och handling måste stämma överens.
Enlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
SwedishDet resonemanget verkar stämma. Men på två punkter går det inte ihop.
This line of reasoning seems to be sound, but it falls short on two important counts.