"ställföreträdare" - Engelsk översättning

SV

"ställföreträdare" på engelska

SV

ställföreträdare {utrum}

volume_up
1. allmänt
Denna ställföreträdare skall rapportera till såväl OSSE som den Europeiska unionens råd.
This deputy will report to both the OSCE and the Council of the European Union.
Han skall bistås av en ställföreträdare på platsen som skall utses och som skall nomineras av unionen.
He will be assisted by an on-the-spot deputy, still to be appointed, who will be nominated by the Union.
Morgan Tsvangirai har arresterats, och hans ställföreträdare, walesaren Ncube, har också arresterats.
Morgan Tsvangirai has been arrested as has his deputy Welshman Ncube.
ställföreträdare (även: suppleant)
ställföreträdare (även: löjtnant, högra hand)
2. "för biskop"
ställföreträdare
3. "i katolska kyrkan", religion
ställföreträdare
volume_up
vicar {substantiv} (in the catholic church)

Användningsexempel för "ställföreträdare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna ställföreträdare skall rapportera till såväl OSSE som den Europeiska unionens råd.
This deputy will report to both the OSCE and the Council of the European Union.
SwedishJag ser kanske inte ut som Schulz, men jag är ställföreträdare för honom.
Mr President, I may not look like Mr Schulz but I am deputising for him.
SwedishJag tar till orda som ställföreträdare för föredraganden Franco Malerba.
Mr President, I am speaking on behalf of the rapporteur, Mr Franco Malerba.
SwedishJag ger ordet till herr Parodi, som talar som ställföreträdare för föredraganden, Viceconte.
I give the floor to Mr Parodi, who is deputising for the rapporteur, Mr Viceconte.
SwedishAv den anledningen är det inte särskilt svårt för mig att vara hans ställföreträdare här i dag.
Therefore it is not too difficult for me to stand in for him here tonight.
SwedishMorgan Tsvangirai har arresterats, och hans ställföreträdare, walesaren Ncube, har också arresterats.
Morgan Tsvangirai has been arrested as has his deputy Welshman Ncube.
SwedishJag talar som ställföreträdare för Jan Mulder, som utarbetat yttrandet från fiskeriutskottet.
Mr President, I speak as a replacement for Mr Mulder, who drafted the opinion of the Committee on Fisheries.
SwedishHan skall bistås av en ställföreträdare på platsen som skall utses och som skall nomineras av unionen.
He will be assisted by an on-the-spot deputy, still to be appointed, who will be nominated by the Union.
SwedishMilitärjuntans ledare general Than Shwe satt emellertid kvar vid makten tillsammans med sin ställföreträdare Maung Aye.
However, the Junta chief, General Than Shwe, remained, along with his deputy, Maung Aye.
SwedishDe hänskjuts till ministeriet för nödsituationer, som leds av Ahmed Dogans ställföreträdare, Emel Etem.
These subsidies would be remitted to the Ministry of Emergencies, which is headed by Dogan's deputy, Mrs. Emel Etem.
SwedishFru Mann har ordet som ställföreträdare för föredraganden.
SwedishDet skulle leda till ett antal företrädare eller ställföreträdare i konventet som skulle vara negativt för ett bra arbete i konventet.
This could mean that the number of representatives might prevent the Convention from working smoothly.
SwedishDärför har jag äran att i dag stå som ställföreträdare för honom.
Mr President, unfortunately Mr Murphy cannot be here with us this evening and I therefore have the honour of representing him here today.
SwedishÄndringsförslagen 10, 11, 13 och 14 är inte tillräckligt exakta för att fastställa lönenivån för ordföranden och hans ställföreträdare.
Amendments Nos 10, 11, 13 and 14 are not sufficiently precise to determine the level of remuneration of the President and his deputy.
SwedishJag är ställföreträdare för min kollega och medledamot i utskottet för framställningar, Andreas Schwab, som tyvärr inte har möjlighet att närvara.
Mr President, I rise to speak in place of my colleague and fellow member of the Petitions Committee Mr Schwab, who is, regrettably, unable to be present.
SwedishSom ställföreträdare för föredragande Luigi Florio från utskottet för rättsliga frågor tar jag nu ordet.
Mr President, my colleague Luigi Florio was to speak as the draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights but as he is not here, I shall speak instead.
SwedishCatherine Ashton kan naturligtvis agera som ställföreträdare, men om hon gör det så måste det vara tillfälligt och på bekostnad av rådet eller kommissionen.
Of course, Lady Ashton can 'deputise', but, if she does, it will have to be on an 'ad hoc' basis, at the expense of either the Council or the Commission.
SwedishTrots de dagar som har gått vill jag här som ställföreträdare för er alla uttrycka vår sorg och visa vår solidaritet inför offren och deras familjer.
Although it occurred some weeks ago, I am sure I am speaking for all of us in expressing our sorrow at these deaths and our sympathy for the victims ' families.
SwedishSom ställföreträdare för min kollega Hory från ARE-gruppen, föredraganden av yttrande från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt, tar jag härmed ordet.
Mr President, I take the floor to deputise for Mr Hory of the ARE Group, draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs.
SwedishDet kommer visserligen att vara en amerikan, men man diskuterar i politiska kommittén i Bryssel om han inte borde bistås av en ställföreträdare från EU.
The head of mission will be an American, but the Political Committee in Brussels is still considering whether there should not also be a deputy head from the EU.

Synonymer (svenska) till "ställföreträdare":

ställföreträdare