"ställföreträdande" - Engelsk översättning

SV

"ställföreträdande" på engelska

SV

ställföreträdande {adjektiv}

volume_up
ställföreträdande (även: vikarierande)

Användningsexempel för "ställföreträdande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
We have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’s election victory.
SwedishVi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
We have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’ s election victory.
SwedishEn är ställföreträdande chef för al-Qaida i Jemen, och en har sprängt sig själv till döds.
One is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
SwedishStällföreträdande föredraganden tog också upp frågan om statliga kanaler.
The deputizing rapporteur has also raised the matter of public agencies.
SwedishVar är den ställföreträdande generalsekreteraren, eftersom han inte deltar i denna debatt?
Where is the Deputy Secretary-General, since he is not at this debate?
SwedishFörbundsutrikesminister samt ställföreträdande förbundskansler
Federal Minister for Foreign Affairs and Deputy Federal Chancellor
SwedishDe skall inlämnas till ställföreträdande generalsekreteraren i R 00.101 i Louise Weiss-byggnaden.
They should be lodged with the Deputy Secretary-General in R 00.101 in the Louise Weiss building.
SwedishHyland har ordet som ställföreträdande för föredraganden.
I give the floor to Mr Hyland, who is deputising for the rapporteur.
SwedishJag ansluter mig således till det som Medina och den liberala gruppens ställföreträdande ordförande sade.
I therefore endorse what Mr Medina and the acting chairman of the Liberal Group have said.
SwedishFör övrigt tackar jag ännu en gång föredraganden och hans ställföreträdande för det utmärkta samarbetet.
I should also like to thank the rapporteur and his deputy again for their excellent cooperation.
SwedishBehöver vi fler ställföreträdande ambassadörer i linje med detta?
Along these lines, do we need more deputy ambassadors?
SwedishHan sade att kommissionen påverkas av att den består av ställföreträdande ledare för europeiska partier.
He said that the Commission is influenced by it being made up of deputy leaders of European parties.
SwedishVi har ställföreträdande befälhavaren för Natos Europakommando som befälhavare för operationerna.
We have the Deputy SACEUR as commander of operations.
SwedishLannoye har ordet som ställföreträdande för föredraganden.
I call Mr Lannoye, who is deputising for the rapporteur.
SwedishMagda Kósáné Kovács är min ställföreträdande i ledningen av den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.
Mrs Kovács is my deputy on the executive of the Socialist Group.
Swedish, ställföreträdande för föredraganden av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden.
, deputising for the draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market.
SwedishDärför utnämndes ställföreträdande befälhavaren för Natos Europakommando (DSACEUR) till befälhavare för operationen i början av juli.
Therefore, the Deputy SACEUR was appointed operation commander in early July.
SwedishKandidaturerna skall inlämnas till ställföreträdande generalsekreteraren i R00.101 i Louise Weiss-byggnaden.
Candidacies should be lodged with the Deputy Secretary-General in office R00.101 in the Louise Weiss building.
SwedishUnder ställföreträdande befälhavaren har vi en EU-befälsenhet i Neapel, där det regionala Natohögkvarteret ligger.
Under the Deputy SACEUR we have an EU command element in Naples where the regional NATO headquarters is located.
SwedishEnligt den ställföreträdande ministern kommer lagförslaget att påverka alla dem som främjar homosexualitet eller andra avvikelser.
According to the deputy minister, the proposed law will affect all those who promote homosexuality or other deviations.

Synonymer (svenska) till "ställföreträdande":

ställföreträdande
Swedish