"ställas till svars" - Engelsk översättning

SV

"ställas till svars" på engelska

SV

ställas till svars {verb}

volume_up
ställas till svars
De ansvariga måste ställas till svars och straffas.
The people responsible must be held accountable and punished.
Vi talar om stora europeiska oljebolag och de borde ställas till svars för sin verksamhet.
We are talking about major European oil companies and they should be held accountable for their activities.
to be held accountable

Användningsexempel för "ställas till svars" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste fastställa vilka som bär ansvaret och dessa personer måste ställas till svars.
We must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
SwedishDu som skriver inlägg kan alltså ställas till svars för innehållet i dessa.
As the author of the message, you can therefore be held responsible for this content.
SwedishDe verkliga brottslingarna är tyrannerna i Teheran och de kommer att ställas till svars.
The real criminals are the tyrants in Tehran and they will be held to account.
SwedishDet är dessutom välkommet att de skyldiga kommer att ställas till svars.
The fact that justice will be served on the culprits of the crisis is welcome.
SwedishDetta måste förstås utredas, och de ansvariga måste ställas till svars.
These must of course be investigated, and the people responsible held to account.
SwedishFolk börjar inse kommissionens avsikter, och ni kommer att ställas till svars för det.
People are waking up to your intentions and the time will come that you are exposed.
SwedishDetta måste klaras ut och de skyldiga konsekvent ställas till svars.
They must be investigated and the guilty must be called consistently to account.
SwedishDe enda ansvariga för problemet - och de bör ställas till svars - är ägarna till Renault.
The only people responsible - and they must be answerable - are the Renault bosses.
SwedishDet är synd och skam att rådet inte är här i dag och kan ställas till svars.
It is a great shame that the Council is not here to be held to account.
SwedishKommer enskilda kommissionsledamöter att kunna ställas till svars i egentlig mening?
Can it now call individual Commissioners to account in any real sense?
SwedishDen enda möjliga förklaringen är att man vill undvika att ställas till svars inför parlamentet.
The only possible explanation is the wish to avoid accountability to Parliament.
SwedishLaurent Gbagbo bör därför föras inför rätta och ställas till svars för sina handlingar.
Mr Gbagbo should therefore be brought to justice to answer for his acts.
SwedishAtt det inte lyckades få med det i slutdokumentet kan inte de ställas till svars för.
The fact that this did not end up in the final document should not be a reflection on them.
SwedishDet innebär att Kina kan ställas till svars för kvaliteten på de produkter som man levererar.
This means that China may be called to account for the quality of products supplied.
SwedishDe ansvariga kommer att ställas till svars enligt de polska demokratiska förfarandena.
Those responsible will be called to account in accordance with Polish democratic procedures.
SwedishMedlemsstaterna, i detta fall Nederländerna, måste ställas till svars.
Member States, in this case the Netherlands, must be called to account.
SwedishVärldssamfundet har krävt att de skyldiga skall ställas till svars för det som sker i Kambodja.
The international community has asked for justification for what is happening in Cambodia.
SwedishMiljöförorenarna måste ställas till svars för sina handlingar.
Polluters of the environment must be made accountable for what they do.
SwedishFör att vara helt ärlig måste vi också erkänna att ni inte helt kan ställas till svars för det.
In complete fairness, we must also admit that you cannot be held solely responsible for that.
SwedishEuropeiska kommissionen skall klart och tydligt ställas till svars.
It is quite clear that the European Commission is responsible.

Liknande översättningar för "ställas till svars" på engelska

till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English