"ställa in" - Engelsk översättning

SV

"ställa in" på engelska

SV ställa in
volume_up
{verb}

1. allmänt

ställa in (även: justera, anpassa, ordna, avpassa)
Här kan du ställa in vilka rullningslister och linjaler som ska vara synliga.
Here you can adjust which scroll bars and rulers should be visible.
För 3D-diagram kan du till och med ställa in belysning, omgivningsljus och färgfilter.
In 3D charts, you can even adjust the illumination settings, such as light source, ambient light and the color filter.
Du kan även ställa in kolumnbredden genom att dra i mellanrummen mellan spalthuvudena.
You can also set the widths of columns by adjusting the space between column headers.
ställa in (även: anpassa, bringa i samklang)
ställa in (även: samla, fokusera, koncentrera, samlas)
ställa in (även: anpassa, ordna, avpassa, styra)
ställa in (även: ta in)
ställa in (även: rikta)
volume_up
to zero {vb} (adjust zero of gun)
ställa in
volume_up
to cancel {vb} (a meeting)
Att ställa in en folkomröstning innebär att överträda denna artikel.
To cancel a referendum is a violation of this article.
Under sammanträdesperioden i februari beslutades det att man skulle ställa in frågestunden.
During the February part-session, it was decided to cancel Question Time.
President Lukasjenko ansåg att han var mäktig nog att ställa in Benita Ferrero-Waldners besök.
President Lukashenko thought he was strong enough to cancel the visit of Mrs Ferrero-Waldner.

2. "radio"

ställa in
volume_up
to tune {vb} (radio)
Sedan kan du ställa in exakt med rotationsfälten.
Use the spin boxes for fine-tuning.

Synonymer (svenska) till "ställa in":

ställa in
Swedish

Liknande översättningar för "ställa in" på engelska

ställa verb
stall substantiv
in- adjektiv
in adverb
in preposition
English
stalla verb
English

Användningsexempel för "ställa in" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI det här rotationsfältet kan Du ställa in den önskade färgtoleransen för pipetten.
In this spin box you can define the desired color tolerance of the eyedropper.
SwedishFör att ställa in omvandlingsspårning skapar du HTML-kodavsnittet i AdWords.
To set up conversion tracking, you'll generate the snippet of HTML in AdWords.
SwedishMen vi får inte vara blinda och framför allt inte ställa ut någon check in blanko!
Only, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
SwedishAtt ställa in matcher och spela för tomma läktare kommer att skada klubbarnas ekonomi.
Suspending matches and playing to empty stadiums will hurt the clubs' pockets.
SwedishMed här undermenyerna kan du ställa in radhöjd och dölja eller visa markerade rader.
With this submenu you can set the row height and hide or show marked cells.
SwedishDu kan öppna Stylist och ställa in vyn på användarformatmallarna i den nedre listrutan.
You can open the Stylist and in its lower list box set the Custom Styles view.
SwedishFör att kunna se omvandlingsdata i ditt konto måste du ställa in omvandlingsspårning.
To see conversion data in your account, you need to set up Conversion Tracking first.
SwedishOm dataserierna ska överlappa varandra kan du ställa in det i det här rotationsfältet.
This is where you define the necessary settings for overlapping data series.
SwedishI en dialogruta kan du ställa in alternativ för kvaliteten på den skapade JPG-bilden.
In another dialog you can now set the options to define the quality of the JPG image.
SwedishDet kan till exempel handla om att ställa in saluföringen av produkterna.
This includes, for example, the suspension of introducing products onto the market.
SwedishMed den här funktionen kan du bland annat ställa in teckensnitt och teckeneffekt.
This function helps set the font and font effects, among other things.
SwedishDu kan även ställa in kolumnbredden genom att dra i mellanrummen mellan spalthuvudena.
You can also set the widths of columns by adjusting the space between column headers.
SwedishJag uppmanar EU att dra tillbaka allt ekonomiskt stöd till TAV och att ställa in projektet.
I call on the EU to withdraw all funding for TAV and for the cancellation of TAV.
SwedishHär kan du ställa in avståndet mellan de enskilda kolumnerna med data i procent.
This is where you define the spacing between the columns in percent.
SwedishHär kan du ställa in språket i texten om det inte redan är inställt.
Define the language of the text here in case this hasn't been already predefined.
SwedishHär kan Du ställa in datum - och tidformat för de aktuella fälttyperna.
Here+ you can enter the date and time format for the respective field type.
SwedishI samband med Fast bredd kan du även ställa in datafältens bredd i förhandsvisningsfönstret.
You can also set the width of the data fields if you're working with fixed widths.
SwedishI det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till höger gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the right cell border in this spin box.
SwedishI det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till vänster gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the left cell border in this spin box.
SwedishOm du har valt alternativet punkt under Numrering kan du ställa in punktens storlek här.
You can determine the bullet size here if you select the Bullet option under Numbering.