"spel" - Engelsk översättning

SV

"spel" på engelska

volume_up
spel {neut.}

SV spel
volume_up
{neutrum}

spel (även: aktivitet, bransch, plan, sport)
volume_up
game {substantiv}
I slutändan spelar vi spelet därför att det här inte är något spel för våra medborgare.
Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.
Detta är inget nollsummespel, ett spel där några förlorar vad andra vinner.
It is not a zero sum game, a game in which what some gain others lose.
Det är ett mycket grymt spel som dagligen betalas med hundratals människoliv.
It is a very cruel game that is paid for each day in hundreds of human lives.
Vi har aldrig de känslorna när vi spelar spel, de existerar helt enkelt inte i spel.
We never have those feelings when we're playing games, they just don't exist in games.
LTU samarbetar med Nordsken och bidrar med spel, tävlingar och studenter.
LTU cooperates with Nordsken and contribute with games, competitions and students.
Därför att bra spel, riktigt bra spel, kostar pengar, och World of Warcraft har en väsentlig budget.
Because good games, really good games, cost money, and World of Warcraft has quite a budget.
volume_up
play {substantiv}
Samma trovärdighet och rena spel måste känneteckna debatten om Turkiet.
The same credibility and fair play must characterise the debate about Turkey.
Rent spel och social kommunikation är fortfarande påtagliga på denna nivå.
A sense of fair play and social interaction are still easy to find at this level.
Knappar för start av spel ska vara klickbara och placerade på en uppenbar plats.
Game play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
spel (även: dobbel)
volume_up
gaming {substantiv}
Det råder inga tvivel om att integriteten inom sektorn för spel på Internet är oerhört viktig.
There is no doubt that integrity in the online gaming sector is extremely important.
Spel undantogs från direktivets tillämpningsområde.
Gaming was removed from the scope of the directive.
Deras forskning fokuserar på skärningspunkten där ljud och musik möter berättande, spel och interaktivitet.
Our research focuses on the intersections where sound and music meet narrative, gaming and interactivity.
spel (även: egenhet, fälla, knep, streck)
volume_up
trick {substantiv}
Vi får inte låta oss dras med av politiska spel.
We must not allow ourselves to be distracted by political tricks and stratagems.
Ett jättestort ansvar vilar på Etiopiens och på Eritreas sida och det ansvaret får man inte försöka skjuta över på oss genom ett billigt spel med publiciteten.
But there is huge responsibility on the part of Ethiopia and Eritrea, and they should not try to throw it back at us using a cheap marketing trick.

Synonymer (svenska) till "spel":

spel

Användningsexempel för "spel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEuropas trovärdighet står på spel och EU behöver varenda en av sina jordbrukare.
Europe's credibility is at stake. Europe needs every single one of its farmers.
SwedishDessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
SwedishDet som står på spel är både EU:s samhällsmodell och dess demokratiska identitet.
What are at stake are both Europe's model of society and its democratic identity.
SwedishVi får inte låta oss dras med av politiska spel.
We must not allow ourselves to be distracted by political tricks and stratagems.
SwedishMenar vi verkligen allvar med vårt ansvar eller spelar vi ett politiskt spel här?
Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here?
SwedishVi måste lösa detta med ett fast och tydligt direktiv om spel och Internetspel.
We must solve this with a firm, clear directive on gambling and Internet gambling.
SwedishMen EASA är annorlunda: om EASA inte har några pengar sätts människoliv på spel.
The EASA is different: if the EASA has no money, human lives are put at risk.
SwedishDe är betydande, men de är fortfarande blygsamma jämfört med vad som står på spel.
It is considerable, but it is still modest in comparison with what is at stake.
SwedishMakten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
Power is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
SwedishNär patienternas hälsa står på spel är ingen form av diskriminering godtagbar.
When patients' safety is at stake, any form of discrimination is unacceptable.
SwedishVad som till syvende och sist står på spel är inget annat än vår valutas överlevnad.
What is ultimately at stake is nothing other than the viability of our currency.
SwedishSpel är inte en tjänst som andra; det är en farlig verksamhet.
(ES) Mr President, gambling is not just another service, it is a dangerous activity.
SwedishDe är faktiskt grundläggande, och det är genteknikens trovärdighet som står på spel.
They are quite elementary and the credibility of biotechnology is at stake here.
SwedishDet som står på spel är för viktigt för att vi skall misslyckas vid detta möte.
What is at stake is too great for us to be able to not make this meeting a success.
SwedishDet är själva demokratin som står på spel för Europeiska unionens institutioner.
The democratic nature of the institutions of the European Union is at stake.
SwedishDet är den fråga som står på spel i debatten och i det mandat ni har i dag.
That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
SwedishDet är mycket som står på spel i de kommande valen i detta tätbefolkade land.
Much is at stake with the forthcoming elections in this densely populated country.
SwedishVi får inte heller glömma att det är vår och våra barns hälsa som står på spel.
Let us also bear in mind that our health and that of our children are at stake here.
SwedishLåt oss dock återgå till beläggningsgraden, som är den huvudfråga som står på spel.
Let us return, however, to stocking density, which is the main criterion at stake.
SwedishMen det är skandalöst hur hälsan sätts på spel också för kommande generationer.
But it is scandalous how health, even that of future generations, is placed at risk.