"spärr" - Engelsk översättning


Menade du spar
SV

"spärr" på engelska

SV spärr
volume_up
{utrum}

1. allmänt

spärr (även: regel, bar, grund, ribba)
volume_up
bar {substantiv}
spärr (även: hinder, bom, barriär, gräns)
volume_up
barrier {substantiv}
Naturligtvis innehåller fördraget en spärr när handlingarna blir outhärdliga, och jag höll nästan på att säga " irreparabla ".
Of course, the Treaty provides us with a barrier when things become intolerable; I was almost going to say 'irreparable '.
Naturligtvis innehåller fördraget en spärr när handlingarna blir outhärdliga, och jag höll nästan på att säga "irreparabla".
Of course, the Treaty provides us with a barrier when things become intolerable; I was almost going to say 'irreparable' .
På 20-årsdagen av Berlinmurens fall finns det en annan mur mycket nära oss som fungerar som en spärr för friheten.
On the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, there is another wall very close to us acting as a barrier to freedom.
spärr (även: block, hinder, kliché, kloss)
volume_up
block {substantiv}
Detta får dock inte användas som ett hinder eller en spärr för utveckling.
However, that should not be used as an obstacle or a block to development.
Inga livsmedel av animaliskt ursprung från de avspärrade gårdarna får släppas ut på marknaden förrän gårdarnas spärr har hävts.
No food of animal origin from the blocked farms can be placed on the market until the farms are unblocked.
 Vilka följder kommer spärren av webbplatserna ha för Turkiet som medlem i OSSE?
 What consequences will the blocking of the websites have for Turkey as a member of the OSCE?
spärr (även: sluss, lås, hårlock, dammlucka)
volume_up
lock {substantiv}
I praktiken gör den inte alls det, eftersom artikel K9 är försedd med en dubbel spärr.
In practice, it does no such thing for there is a double lock on Article K9.
För övrigt hörde vi i morse inlägg av ledamöter som anser att det efter utvidgningen krävs en hårdare central spärr för att bemöta den ökade mångfalden.
Furthermore, this morning again, we heard from those who believe that, after enlargement, we will need a tighter central locking system in order to respond to the greater diversity.
spärr (även: tillslutning, låsning)
volume_up
locking {substantiv}
För övrigt hörde vi i morse inlägg av ledamöter som anser att det efter utvidgningen krävs en hårdare central spärr för att bemöta den ökade mångfalden.
Furthermore, this morning again, we heard from those who believe that, after enlargement, we will need a tighter central locking system in order to respond to the greater diversity.
spärr (även: ton, uppehåll, grepp, avbrott)
volume_up
stop {substantiv}
När den automatiska trafiken har upphört bör spärren för din IP-adress försvinna automatiskt.
Once the automated traffic has stopped, the ban on your IP address should be automatically lifted.

2. transport: "i tunnelbana"

spärr
volume_up
turnstile {substantiv} (in the subway)

Synonymer (svenska) till "spärr":

spärr
spår

Användningsexempel för "spärr" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen det verkar vara en fullkomlig spärr när det gäller små lösningar.
But also, there seems to be a complete sort of gridlock in terms of solving these small solutions.
SwedishInga livsmedel av animaliskt ursprung från de avspärrade gårdarna får släppas ut på marknaden förrän gårdarnas spärr har hävts.
No food of animal origin from the blocked farms can be placed on the market until the farms are unblocked.