SV

sorgligt {adverb}

volume_up
Det kan bara leda till ännu fler problem, ge upphov till ännu fler getton och verklig och slutligen, sorgligt nog till våld.
It can only lead to even more problems, to the formation of even more ghettos, to apartheid and, ultimately and lamentably, to violence.
Sorgligt nog återstår emellertid inte mycket av kritiken efter omröstningen i utskottet för ekonomi och valutafrågor, fastän kritiska ord minst sagt tycks behövas.
Lamentably, though, little remains of them following the vote in the Committee on Economic and Monetary Affairs, although words of criticism would seem necessary to say the least.
De har på ett sorgligt sätt misslyckats i sitt ansvar för skyddet av folkhälsan.
They have failed miserably in their responsibility to protect public health.
sorgligt (även: ynkligt, ömkligt)
sorgligt (även: sorgset, bedrövat)

Användningsexempel för "sorgligt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.
This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
SwedishDe har på ett sorgligt sätt misslyckats i sitt ansvar för skyddet av folkhälsan.
They have failed miserably in their responsibility to protect public health.
SwedishDet var med stor sorg jag blev varse om dödsfallen i Grekland; det är mycket sorgligt.
It was with great sadness that I learnt of the deaths in Greece; it is very sad.
SwedishFramtidsutsikterna för dagens ungdomar i Litauen är sorgligt nog ganska dåliga.
Sadly, the prospects for young people in Lithuania today are rather bleak.
SwedishI grund och botten gäller betänkandet en fråga där kommissionen är sorgligt bristfällig.
At heart this report concerns an issue on which the Commission is sadly lacking.
SwedishFör mig är det särskilt sorgligt att 40-50 procent av alla offer är barn.
I am particularly saddened by the fact that 40-50% of all victims are children.
SwedishDet är också sorgligt att till och med barnprogram kan avbrytas av reklam.
It is also saddening that even children's programmes can be interrupted by adverts.
SwedishDet är sorgligt att det har gjorts en så ofullständig och ensidig analys.
It is sad that such an incomplete and one-sided analysis has been carried out.
SwedishDen kommuniké som kom förra helgen är sorgligt nog bara en önskelista över tidsfrister.
Sadly, the communiqué issued last weekend is really just a wish list of deadlines.
SwedishSorgligt nog ger oss unionens yttre handlingsplan ingen anledning att fira.
Sadly, the external agenda of the Union leaves us no cause for celebration.
SwedishNi misslyckades med att besvara den frågan och det tycker jag är mycket sorgligt.
You have failed to answer that question, and I find that extremely sad.
SwedishKonsekvenserna av dessa brott är sorgligt nog både förödande och långvariga.
Sadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
SwedishSorgligt nog verkar detta återspegla vilka prioriteringar länderna har gjort.
Sadly, this appears to reflect how countries have set their priorities.
SwedishDe händelser som ägde rum i samband med valet den 19 december är sorgligt nog väl kända.
The events that occurred during the elections on 19 December are, sadly, well known.
SwedishMin generation kommer inte, sorgligt nog, att ändra siffrorna på toppen.
My generation really, sadly, is not going to change the numbers at the top.
SwedishDet är sorgligt att Danska Landbrugsraadet hellre vill stödja Venstre.
It is sad that the Danish Agricultural Council would rather support Venstre.
SwedishDet som händer i Zimbabwe är fruktansvärt sorgligt och avskyvärt.
Mr President, what is happening in Zimbabwe is remarkably sad and overwhelmingly atrocious.
SwedishSorgligt nog är kvinno- och barnhandeln hur som helst ett växande problem i Kambodja.
Sadly trafficking in women and children is in any case an increasing problem in Cambodia.
SwedishMen jag anser att det skulle vara ett sorgligt och sekteristiskt val, fel val av fel skäl.
They can and will vote as they please and they have the right to vote 'no '.
SwedishDetta är inte bara allvarligt, mina vänner, det är oanständigt och mycket sorgligt.
This is not just serious, my friends, this is indecent and very sad.

Synonymer (svenska) till "sorgligt":

sorgligt
Swedish
sorglig