"snurra" - Engelsk översättning

SV

"snurra" på engelska

EN
SV

snurra {utrum}

volume_up
snurra (även: yta, topp, spets, krön)
volume_up
top {substantiv}

Synonymer (svenska) till "snurra":

snurra

Användningsexempel för "snurra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finns bättre, säkrare och billigare sätt att få hjulen att snurra och ha lyset på.
There are better, safer and cheaper ways to keep the wheels turning and the lights on.
SwedishJorden slutade inte att snurra av den anledningen, och det gjorde inte heller världshandeln.
The earth did not stop turning as a result and neither, moreover, did the world of trade.
SwedishSom han sa, jorden kommer att fortsätta att snurra utan konstitutionen.
As he said, the world will keep on turning without the Constitution.
SwedishPlötsligt kommer den börja snurra åt andra hållet. ~~~ Eller hur?
And suddenly it will flip, and start spinning the opposite direction.
SwedishI Wales konstaterar jag hur rugby och andra större idrottsevenemang får hjulen att snurra i Cardiff.
In Wales, I see rugby and other major sporting events boosting the economy of Cardiff.
SwedishI alla händelser står det klart att det fordras en mängd arbete för att få solen att snurra.
What is for sure, in all events, is that a lot of work is needed in order for the sun to revolve.
SwedishDet är svårt att säga vem som hade rätt eller fel från början, eftersom cirkeln bara fortsätter att snurra runt.
It is hard to say who was originally right or wrong, because the circle keeps turning.
SwedishIbland till och med att snurra runt två gånger motsols, en gång med sols och dubbelpicka på nyckeln.
Sometimes it was even spinning around twice counterclockwise, once clockwise and peck the key twice.
SwedishHon bestämde sig för att göra en sponsrad rullstolsreklam genom att snurra hjulen av egen kraft med sina små händer.
She decided to do a sponsored wheelchair push, self-propelling the wheels with her tiny hands.
SwedishJag satte mig och började snurra runt och runt.
I got on it and started spinning myself round and round.
SwedishOch om ni kan få det här hjulet att snurra, så se upp.
And if you can get that wheel to turn, look out.
SwedishOch det började snurra i mitt huvud. ~~~ "Puerto Rico?
And my mind started racing, "Puerto Rico?
SwedishNär du drar i spakarna så börjar hjulet snurra.
You turn up the dials, the wheel starts to turn.
SwedishVi har redan fått hjulen att snurra genom ett antal initiativ men avser att öka takten i juni med småföretagsakten.
We have already set the wheels in motion with a number of initiatives, but we intend to move up another gear in June with the Small Business Act.
SwedishDet var den delen han huvudsakligen misslyckades med, eftersom det inte var förrän under andra världskriget som ekonomins hjul började snurra igen i USA.
That was the one he essentially lost, because it was only during the Second World War that the economic motor ran again in the US.
SwedishNär man till och med hittar bekämpningsmedel här och var i dricksvatten är det utan tvivel hög tid att få EU-byråkratins långsamma kvarnhjul att snurra fortare.
When pesticides are even being found here and there in drinking water, it is undoubtedly high time to make the slow-grinding wheels of EU bureaucracy turn faster.
SwedishVi samarbetar mycket nära med myndigheterna där, inklusive de internationella finansinstituten, för att försöka få hjulen att snurra med full fart igen.
We are working very closely together with the authorities there, including the international financial institutions, to try to get the engine running at full speed again.