1. allmänt
sno (även: knycka)
En åt gången. ~~~ Så tänker jag, okej, då kanske det snöar eller så har vi åska och jag kan ta det och se som en film.
And they come up one at a time, and then I think, "OK, well maybe we can have it snow, or we can have a thunderstorm," and I can hold it there and turn them into videos.
sno (även: vrida, snurra, skruva)
volume_up
to twist [twisted|twisted] {vb} (turn parts of your body)
2. "stjäla", slang

Användningsexempel för "sno" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSäg inte att han försöker sno ihop det med min syster igen?
Please tell me your guy's not trying to rekindle things with my sister again.
SwedishMan talar aldrig om för människor att man ska sno någon på pengar.
You never tell people that you are going to hit them in the pocket.
SwedishJag skulle sno all uppmärksamhet hos tittarna varenda kväll.
I'd blow his old ass off the screen every night.
SwedishVad har jag sagt om att sno på vårt område?
What did I tell you about poaching on our turf, Charlie?
SwedishHan kommer sno lastbilen och lämna oss här.
He's going to steal that truck and leave us here.
SwedishJag skulle sno en, men ångrade mig.
I was gonna steal one, but now I've changed my mind.
SwedishJag försöker sno Corvetten där.
I'm gonna try to steal that Corvette right there.
SwedishPatetiskt försök att sno åt sig kakan.
SwedishInom fem år är det alltså slut med diverse skattekonstruktioner som medlemsstaterna utarbetar för att sno åt sig företag från varandra.
In five years time there should, therefore, be no more fiscal constructions set up by Member States to entice companies from other Member States.