"smal" - Engelsk översättning

SV

"smal" på engelska

volume_up
smal landtunga {utr.} [exempel]
EN
volume_up
smal väg {utr.} [exempel]
EN
SV

smal {adjektiv}

volume_up
Geografiskt utgör republiken Moldova en smal remsa mellan Ukraina och Rumänien.
Geographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
Vägen till fred är smal, och det är också Europas väg i denna region.
The path towards peace is narrow and Europe's role in this region is equally restricted.
Ett tillslutet företag fattar sina beslut endast på en mycket smal kunskapsbas.
A business that cuts itself off will be taking its decisions on a very narrow basis.
Därför vill vi ha en så smal organisation som möjligt, ingen stor byråkrati.
We therefore have an organisation in mind which is as slim as possible, and not a large bureaucracy.
Hon är sexig, smal och lång, med en djup solbränna.
She's sexy, slim and tall, with a deep tan.
Den stackars kommissionären ville ha ett smalt program och står nu här med ett som är väldigt omfångsrikt!
The poor Commissioner wanted a slim programme and has ended up with a fatty!
smal (även: mager, slimmad, även bildligt)
volume_up
lean {adj.} (thin, but strong and healthy)
Fayots betänkande är ett tufft, smalt och friskt betänkande.
Mr Fayot's report is a mean, lean and green report.

Användningsexempel för "smal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishGeografiskt utgör republiken Moldova en smal remsa mellan Ukraina och Rumänien.
Geographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
SwedishEtt tillslutet företag fattar sina beslut endast på en mycket smal kunskapsbas.
A business that cuts itself off will be taking its decisions on a very narrow basis.
SwedishSå snart Du trycker på Retur ser Du en tabell med två breda och en smal cell.
As soon as you press Enter, a table with two wide cells and one narrow cell is displayed.
SwedishEn fixering vid att vara smal är lika skadligt för hälsan som att tröstäta.
An obsession with being thin is as bad for health as compulsive eating.
SwedishPå postens ställe i dokumentet visas då bara en smal grå markering.
You will now only see a thin gray mark in the document where the entry was.
SwedishVägen till fred är smal, och det är också Europas väg i denna region.
The path towards peace is narrow and Europe's role in this region is equally restricted.
SwedishGeografiskt utgör republiken Moldova en smal remsa mellan Ukraina och Rumänien.
Many young Moldovans are looking towards the European Union.
SwedishDärför vill vi ha en så smal organisation som möjligt, ingen stor byråkrati.
We therefore have an organisation in mind which is as slim as possible, and not a large bureaucracy.
SwedishDet innebär att marknaden är en mycket smal, konkurrensen är mycket hård!
So this is a very tight market, with very tough competition.
SwedishAntingen kan vi anta en smal, populistisk ståndpunkt eller så kan vi visa ledarskap och klarsynthet.
We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.
SwedishVi måste bort från en smal etik som baseras på ortodox religion till en bred samhällelig etik.
We must move from a narrow ethics based on orthodox religion to a broadly based social ethics.
SwedishJag är inte smal nog, tillräckligt rik, tillräckligt vacker, tillräckligt smart, eller tillräckligt befordrad."
I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough."
SwedishFör det första, vi måste stå emot trycket för en smal förhandlingsrunda, oavsett var det kommer ifrån.
Firstly, we must resist the pressure for a narrow round of debate, wherever that comes from.
SwedishDet finns vissa personer i denna kammare som tycks tro att kraven på något sätt är en smal sak.
There are some people in this House who seem to think that the requirements are somehow a pushover.
SwedishTusentals oskyldiga civila internflyktingar är emellertid fortfarande instängda i en smal strandenklav.
However, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip.
SwedishDet var bara med en smal marginal på 206 röster mot 200 som vi kunde hålla denna debatt över huvud taget.
It was only by the narrow margin of 206 votes to 200 that we were able to hold this debate at all.
SwedishDet är sant att vår syn på industripolitik, eller på alla andra krav på den, inte får vara för smal.
It is true that our view of industrial policy, or of any other requirements for it, must not be too narrow.
SwedishNär vägen är smal och brant är det bättre att gå framåt med små steg än att inte gå framåt alls.
When the path is narrow and steep, it is better to move forward in small steps than not to move forward at all.
SwedishJämställdhetspolitiken kan inte, och får inte, bli föremål för omröstning och smal och framtvingad majoritet.
Gender equality policy cannot and must not be a subject for voting on and for narrow, enforced majorities.
SwedishDu kan ändra avståndet mellan två bokstäver genom att tilldela den första bokstaven en spärrad eller smal stil.
You can change the spacing between two letters by assigning a locked or narrow spacing to the first letter.

Synonymer (svenska) till "smal":

smal