"slut" - Engelsk översättning

SV

"slut" på engelska

EN
EN
EN
EN

"slut" på svenska

volume_up
slut {substantiv}
SV

slut {adjektiv}

volume_up
Den hittillsvarande metoden för regeringskonferenser har nu nått sitt slut.
We have exhausted the present method of the intergovernmental conference.
Föredragningslistan är nu lika slut som de flesta av oss tror jag.
We have exhausted the agenda and ourselves, I think.
Motivering: De central- och östeuropeiska ländernas förmåga att utnyttja medlen skulle vara slut.
Its reasoning was that the absorption capacity of the Central and Eastern European states was exhausted.
Sedan tätnade intrigen – när konserten var slut sa ni att de stängde av den helt.
And then the plot thickened: when the concert finished, you said, they turned it right down.
Det är nu dags för oss att säga till rådet att det är slut med dessa små spel.
The time has now come for us to say to the Council that these little games are finished.
Slut på parentesen, jag slutar här, herr ordförande.
So much for that footnote - I have finished, Mr President.
slut (även: över, förbrukad)
Jag vill också, i likhet med Verheugen, påminna om att det inte är slut ännu.
I also wish to point out, as Mr Verheugen did, that it is not over yet.
. – De fossila bränslena kommer att ta slut under de närmaste decennierna.
The fossil fuel supply will start to run out over the next few decades.
Debattiden är dock nästan slut, åtminstone i denna kammare.
However, the time for debate, in this House at least, is almost over.
Det måste bli slut på skändningen av dessa barns mänskliga rättigheter.
The violation of children' s rights should finally be a thing of the past.
Det är hög tid att få ett slut på delningen och få till stånd en återförening av Cypern.
We now expect both communities to approach the matter by focusing less on past injustice and more on future solutions.
Låt oss till slut titta på vilka resultat som tidigare uppnåtts av att moduleringen har tillämpats.
Finally, let us take a look at the results of applying the graduation mechanism in the past.
Låt oss till slut än en gång slå fast: De offentlig-privata partnerskapen har för den skull inte havererat totalt.
Let us in conclusion together assert once again: the PPP is therefore not ultimately washed up.
EN

slut {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. nedsättande
slut (även: hussy, whore)
volume_up
slampa {utr.} [ned.]
Men hon var ändå en riktig slampa.
Min syster var ingen slampa.
En riktig liten slampa.

Användningsexempel för "slut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
When will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
SwedishOm vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
If we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
SwedishDetta skulle leda till högre slut- och konsumentpriser och lägre producentpriser.
The result would be higher end and consumer prices and lower prices for producers.
SwedishVi kräver ett omedelbart slut på undantagstillståndet och militärens inblandning.
We demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
SwedishEn man och en kvinna utan arbete förkastar till slut det samhälle de tillhör.
A man or woman without a job ends up rejecting the society to which they belong.
SwedishOm de två siffrorna adderas skulle vissa länder till slut få två kommissionärer.
If the two figures are added together some countries end up with two Commissioners.
SwedishLiksom kommissionären hoppas jag att det snabbt blir ett slut på Cyperns delning.
I share the Commissioner's hope that the division in Cyprus will be resolved soon.
SwedishVad beträffar rapporten och siffrorna för 2005 ska de ha lämnats in före årets slut.
As to the report and the figures for 2005, they are due by the end of this year.
SwedishDärefter måste det bli slut på utnyttjandet av religion för mycket sekulära ändamål.
Then we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
SwedishLiksom kommissionären hoppas jag att det snabbt blir ett slut på Cyperns delning.
I share the Commissioner' s hope that the division in Cyprus will be resolved soon.
SwedishNär vi nu vet hur vi tänker vet vi också till slut hur vi kan agera tillsammans.
When we know how we think, we know how we can also act together in the end.
SwedishDet blir inte lätt, men jag tror att vi tillsammans till slut kommer att komma dit.
It will not be easy, but I believe that together we will get there in the end.
SwedishEuropeiska unionen har saknat ett verkligt projekt ända sedan det kalla krigets slut.
The European Union has lacked a true project ever since the end of the Cold War.
Swedish   – I så fall ber jag ödmjukt om ursäkt efter att ha hört detta efterlängtade slut.
   In that case, I apologise most humbly for hearing this much-anticipated end.
SwedishDet nederländska ordförandeskapet är nästan slut.
   Mr President, Mr Nicolaï, the Dutch Presidency has nearly come to an end.
SwedishLedarna kom överens om att träffas igen före årets slut, förmodligen i september.
The leaders agreed to meet again before the end of this year, probably in September.
SwedishDetta skulle få ett slut på inköpslistorna och skapa en större politisk fokusering.
This would get away from the shopping-list approach and give more political focus.
SwedishOch just när han hade gett upp, gjorde jag slut med min kille och där var han.
And then just when he had given up, I broke up with my boyfriend, and there he was.
SwedishSiktet är inställt på att den konventionen skall vara ratificerad före årets slut.
The aim is that the convention should be ratified before the end of the year.
SwedishSom många andra här i dag hoppas även jag starkt på ett snabbt slut på kriget i Irak.
Like many others here today, I greatly wish for a speedy end to the war in Iraq.