"slagsida" - Engelsk översättning

SV

"slagsida" på engelska

EN
EN
SV

slagsida {utrum}

volume_up
slagsida (även: lista, förteckning, list, kant, stadkant)
volume_up
list {substantiv}
Jag får känslan av att förhandlingarna och hur de leds från EU:s sida har börjat få slagsida.
Madam President, Commissioner, I get the impression that the EU's way of conducting negotiations is listing to one side.
slagsida (även: lutning, lutande, vickande)
volume_up
tilt {substantiv}
slagsida (även: övervikt)

Användningsexempel för "slagsida" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag har alltså ingen uppfattning om huruvida det är slagsida åt det ena eller andra hållet.
I have no view, then, as to whether there is bias in one direction or the other.
SwedishDärför vill jag än en gång med eftertryck be om att vi åter upphäver denna slagsida.
That is why I would like to urgently request again that we get things back on an even keel.
SwedishDessutom har rymdforskningen fått en militär slagsida.
Moreover, space research has taken on a military bias.
SwedishJag har alltså ingen uppfattning om huruvida det är slagsida åt det ena eller andra hållet.
If we work with civil society, with NGOs, we will always also have them criticising us, but that is part of the democratic procedure.
SwedishDet är ett förslag med onödig slagsida.
This is a proposal which has an unnecessary bias.
SwedishJag får känslan av att förhandlingarna och hur de leds från EU:s sida har börjat få slagsida.
Madam President, Commissioner, I get the impression that the EU's way of conducting negotiations is listing to one side.
SwedishÄrade Lundgren, jag tror inte att jag överhuvud taget har påstått någonting om en slagsida åt det ena eller andra hållet.
   Madam President, Mr Lundgren, I do not think I stated anything at all about a bias towards one side or the other.
SwedishJag tror att förutsägelserna i fråga om Turkiet kastar sin skugga över våra politiska uttalanden och ger dem viss slagsida.
I believe that forecasts on the subject of Turkey are overshadowing both the expression and the weighting of our political word.
SwedishBerman har försökt hitta en bra balans med åtgärder, men jordbruksutskottet har tyvärr en slagsida till kortsiktiga intressen.
Mr Berman has tried to find a good balance of measures, but the Committee on Agriculture unfortunately has a bias towards short-term interests.
SwedishBerman har försökt hitta en bra balans med åtgärder, men jordbruksutskottet har tyvärr en slagsida till kortsiktiga intressen.
Mr Berman has tried to find a good balance of measures, but the Committee on Agriculture unfortunately has a bias towards short-term interests.
SwedishJag vill inte uttrycka någon mening om det är slagsida åt det ena eller andra hållet, utan vill se till att bidra till en välinformerad debatt.
I do not wish to express an opinion as to whether there is bias one way or the other. I just want to ensure I contribute to a well-informed debate.
SwedishJag tror att förutsägelserna i fråga om Turkiet kastar sin skugga över våra politiska uttalanden och ger dem viss slagsida.
So far we have been lucky: membership of the European Union has tended to make bad apples wholesome but perhaps we will reach the point where the bad apples infect the rest.
SwedishProgrammen har dock en kraftig slagsida åt " europeisk identitet" , " europeiskt kulturarv" , " Europass-utbildning" - allt i syfte att driva på den europeiska integrationen.
The programmes are strongly geared towards 'European identity', 'European cultural heritage' and 'EUROPASS Training', all of which are designed to carry us inexorably towards European integration.
SwedishProgrammen har dock en kraftig slagsida åt " europeisk identitet ", " europeiskt kulturarv ", " Europass-utbildning " - allt i syfte att driva på den europeiska integrationen.
The programmes are strongly geared towards 'European identity ', 'European cultural heritage ' and 'EUROPASS Training ', all of which are designed to carry us inexorably towards European integration.
SwedishVi kan nämligen inte tillåta oss en sådan slagsida i tankegången, att vi är rädda för några stackare som listar sig in med falska papper samtidigt som vi beviljar grova brottslingar resefrihet.
We cannot allow ourselves the intellectual freedom to be afraid of a few poor creatures who sneak in with forged documents and at the same time guarantee serious criminals the freedom to travel.