"slåss mot" - Engelsk översättning

SV

"slåss mot" på engelska

SV

slåss mot {verb}

volume_up

Användningsexempel för "slåss mot" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi får inte slåss mot väderkvarnar och inte heller bekämpa tekniken bara för sakens skull.
We must not tilt at windmills, nor must we fight technology merely for the sake of it.
SwedishVi måste mer än någonsin slåss mot fascisterna, nyfascisterna och deras medbrottslingar.
It is now more than ever essential to fight fascists, neo-fascists and their accomplices.
SwedishSäg inte att du ska använda den där saken till att slåss mot dem.
Don't tell me that...... you're going to fight them with that dinky thing.
SwedishMan måste komma under dem, medan grisen slåss mot hundarna.
You had to get in under them, you know, while the pig is fighting off the dogs.
SwedishJag har aldrig sett en större man än honom du ska slåss mot.
The Thessalonian you're fighting...... he's the biggest man I've ever seen.
SwedishDetta är inte att ” slåss mot väderkvarnar ”, som kommissionsledamot David Byrne uttryckte det.
Huge numbers of people oppose live exports; they are unnecessary, cruel and unjustifiable.
SwedishDetta är inte att ”slåss mot väderkvarnar”, som kommissionsledamot David Byrne uttryckte det.
This is not 'tilting at windmills', as Commissioner Byrne put it.
SwedishVi måste emellertid slåss mot tanken om att man skall bekämpa bränderna med flygplan på somrarna.
We have to counteract the idea that fires are fought with the help of planes in the summer.
SwedishVi vill inte slåss mot våra företagsledare och entreprenörer.
We do not want to fight our business leaders and our entrepreneurs.
SwedishHerr Barroso, var snäll och lyssna till vad Europaparlamentet har att säga i stället för att slåss mot det.
Is it the right kind of message to send out two days before the European Constitution is signed?
SwedishMan har sett nationer slåss mot varandra, förråda varandra och utsätta varandra för grymheter.
It has seen these nations fight against each other, betray each other and commit atrocities against each other.
SwedishDe var tvungna att bekämpa detta system och slåss mot en makt som ville ta ifrån dem denna rättighet.
They had to fight that system and struggle against a power that wanted to take that right away from them.
SwedishHerr Barroso, var snäll och lyssna till vad Europaparlamentet har att säga i stället för att slåss mot det.
Mr Barroso, please listen to what the European Parliament has to say, rather than fighting against it.
SwedishMan har sett nationer slåss mot varandra, förråda varandra och utsätta varandra för grymheter.
This confirms the fact that for the West, following the Second World War, there was no trust in an ally such as Stalin.
SwedishStatstjänstemännen är engagerade i en fåfäng kamp för att slåss mot väderkvarnar med hjälp av EU:s skattebetalares pengar.
Civil servants are engaged in a futile struggle, tilting at windmills with EU taxpayers’ money.
SwedishAkilles blev inte känd för att slåss mot barn.
Achilles did not make his reputation fighting children.
SwedishKom igen, det är dags att slåss mot några monster.
Come on, champ, let's go fight some monsters.
SwedishJag vet att vi inte kan slåss mot naturens krafter.
SwedishJag vill inte slåss mot dig eller dina män.
I have no desire to fight with you or your men.
SwedishHan måste slåss mot en skog av maneter.
He gets to battle an entire jellyfish forest!

Synonymer (svenska) till "slåss mot":

slåss mot
Swedish

Liknande översättningar för "slåss mot" på engelska

slåss verb
mot preposition
mot adverb
English
mot adjektiv
English
mot
English