SV slänga
volume_up
[slängde|har slängt] {verb}

1. slang

2. annat

Därför bestämde vi oss att inte slänga ut denna man och att köra om experiment.
So we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment.
Vi ville dock inte slänga ut barnet med badvattnet.
We did not want to throw the baby out with the bath water, however.
Vi vill väl inte slänga ut barnet med badvattnet?
We do n't want to throw out the baby with the bath water!
I screw it up...... you can throw away the key.
Det får inte vara något man bara kan slänga ur sig i det ena eller andra syftet, för det kan få enorma effekter längre fram.
It is not a simple throw-away line that you can use in some way or other, because it is going to have a tremendous effect down the line.
På samma sätt som jag vägrar slänga i väg 50 euro i veckan på att åka taxi, alldeles vid sidan av vårt generösa dagtraktamente, behöver inte heller ni använda er cykel.
As I would refuse to throw away those EUR 50 a week, which come on top of our generous daily allowance, on a taxi ride, you do not have to get on your bike.
slänga (även: klä, vräka, drapera)
Vi vill nämligen gemensamt åstadkomma ett system med vilket det förhållandet kan undvikas att det finns ekonomiska incitament för att slänga avfallet i havet.
In fact, together we want to put a system in place so as to avoid there being financial incentives to dump waste into the sea.
Att återlämna gamla radioapparater och dammsugare för återvinning kommer att bli som att gå till glasigloon eller som att samla ihop gamla dagstidningar, i stället för att slänga dessa i soptunnan.
Taking old radios and hoovers back for recycling will be like going to the bottle bank or collecting old newspapers, rather than dumping them in the bin.
slänga (även: slå, kasta, rusa, störta)
Låt oss således inte slänga omkring statistik som om det vore förolämpningar på en fotbollsmatch.
So let us not fling statistics about like insults at a football match.
slänga (även: singla, volta)
slänga (även: vrida, rycka, kasta, stöta)
slänga (även: hänga, kasta, slunga)
slänga (även: kasta)

Synonymer (svenska) till "slänga":

slänga

Användningsexempel för "slänga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm vi inte håller oss till dem tror jag att vi skulle slänga ut barnet med badvattnet.
If we do not stick to them, I think we would be throwing the baby out with the bathwater.
SwedishNär man nu hoppar av, är det som att slänga tio år av förhandlingar ut genom fönstret.
Now that they are jumping ship, it is like throwing ten years of negotiations out of the window.
SwedishVi skall inte slänga våra sjukdomar i ansiktet på varandra.
We are not going to mention every illness we have ever suffered in another country.
SwedishDet är som att slänga ut ett nät i avvaktan på att någon skall säga ordet ?
It is like casting a net and waiting for someone to say the word 'bomb' or 'attack'.
SwedishHan sade till en gammal bondkvinna som skulle slänga sitt ris på bålet: " O sancta simplicitas" .
He said to an old peasant woman coming forward with her faggots: 'O sancta simplicitas '.
SwedishHan sade till en gammal bondkvinna som skulle slänga sitt ris på bålet: " O sancta simplicitas ".
He said to an old peasant woman coming forward with her faggots: 'O sancta simplicitas '.
SwedishDet är som att slänga ut ett nät i avvaktan på att någon skall säga ordet?
It is like casting a net and waiting for someone to say the word 'bomb ' or 'attack '.
SwedishDu kommer att slänga på luvan så fort, att den tar eld.
You're gonna put that Santa hat on so fast that you're gonna get fucking hat-burn.
SwedishHur länge och i vilken utsträckning ska EU:s skattebetalare behöva slänga sina pengar i danaidernas läckande kärl?
For how long and to what extent will European taxpayers be pouring money into the Danaides' cistern?
SwedishEn vacker dag ska jag slänga in en bomb där.
One of these days I'll toss a fuckin ' bomb in that place.
SwedishMitch, du kan inte bara slänga kamerakillen åt sidan.
Mitch, you can't just toss a cameraman aside.
SwedishDet är bättre än att helt enkelt slänga dem i soptunnan.
That is better than simply binning them.
SwedishJag har inte för avsikt att be om ursäkt och jag har inte för avsikt att lämna kammaren: du får slänga ut mig!
I have no intention of apologising, I have no intention of leaving this Chamber: you must have me escorted out, Sir!
SwedishHan säger emellertid inte att vi skall slänga ut hela Lissabonstrategin, och jag instämmer med honom.
We have not sufficiently succeeded in integrating sustainable development in our production and in our patterns of consumption.
SwedishDet kommer att slänga dig genom väggen.
That'll blast you right through the wall.
SwedishDet är att slänga ut dem till Världshandelsorganisationens rovdjur och döma dem till evig fattigdom och lidande.
Throwing them into the lion's den of the World Trade Organisation is tantamount to condemning them to eternal poverty and suffering.
SwedishMen jag skall naturligtvis inte slänga mig in i ett krig om siffror, det finns ändå ett antal siffror som bevisar det.
I am not, of course, going to become embroiled in a war of figures, as there are quite a few other people who are ready to do so.
SwedishGenom att det går att ersätta batterierna slipper konsumenterna slänga väl fungerande apparater på grund av att batteriet är slut.
By replacing the battery, we can prevent consumers from having to dispose of perfectly good appliances because the battery is flat.
SwedishDå får jag slänga det här.
SwedishMen låt oss inte göra pannkaka av alltihop i Europeiska unionen genom olika otydliga regleringar och på ett oansvarigt sätt slänga skattepengar i sjön.
But let us not create a mess with all kinds of obscure regulations within the European Union, and squander tax revenue.