"skyfall" - Engelsk översättning

SV

"skyfall" på engelska

EN
EN

"Skyfall" på svenska

SV

SV skyfall
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

skyfall (även: nedgång, störtskur)
volume_up
downfall {substantiv}

2. "kraftigt regn, störtregn"

skyfall
volume_up
cloud-burst {substantiv}

Användningsexempel för "skyfall" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi förändrar klimatet, vilket leder till både extrem torka och extrema skyfall.
We are changing the climate, the result of which is both extreme drought and extreme rainfall.
SwedishVädret växlar mellan oavbruten torka, skyfall och värmeböljor.
Days of unbroken drought alternate with days of torrential rain and with heat waves.
SwedishDet innebär att vi har långa, heta somrar och skyfall i hela Europa.
This means that we are having long, hot summers and torrential rainfall events throughout Europe.
SwedishDagar med brännande torka alternerar med dagar med skyfall.
All year round, parched dry days alternate with days of torrential rain.
SwedishI Centraleuropa, särskilt i Polen, har en allvarlig torka följts av skyfall och översvämningar.
In Central Europe, particularly in Poland, a serious drought has been followed by torrential rains and flooding.
SwedishJag vill emellertid tillägga att experterna idag gör bedömningen att endast häftiga skyfall helt kan stoppa bränderna.
However, I must add that the experts today judge that only heavy rain can stop the fires completely.
SwedishEn lång torrperiod efterföljdes av skyfall.
A long dry period was followed by torrential rains.
SwedishVi går från extrem hetta till intensiv kyla och från våldsamma skyfall till torka.
Mr President, ladies and gentlemen, we have gone from great heat to intense cold, from violent rain to drought.
SwedishIrland ansökte om stöd från solidaritetsfonden efter kraftiga skyfall som ledde till allvarliga översvämningar i november 2009.
Ireland applied for assistance from the fund following heavy rain leading to severe flooding in November 2009.
SwedishDessa länder drabbades av skyfall, i vissa fall helt utan motstycke, stora översvämningar, jordskred och lerskred.
These countries were affected by torrential rainfall, in some cases, without precedent, extensive flooding, landslips and mudslides.
SwedishIrland ansökte om stöd från Europeiska unionens solidaritetsfond efter kraftiga skyfall som ledde till allvarliga översvämningar 2009.
Ireland applied for assistance from the European Solidarity Fund following heavy rain which led to severe flooding in November 2009.
SwedishMånga områden var drabbade och skyfall spolade bort matjordsskiktet vilket förstörde många hektar potatisodlingar och slog ned spannmål.
While many areas suffered, there were flash floods washing away topsoil, destroying many hectares of potatoes and flattening grain.
SwedishBara för att bringa klarhet i detta så handlade detta inte om en storm eller ett skyfall eller något annat som liknade de andra naturkatastroferna.
Just to set the record straight on this, it was not a storm or a flash flood, or anything like the other natural disasters.
SwedishFör tusen eller två tusen år sedan, när det inte fans några fabriker, fanns det då inga jordbävningar, skyfall eller olika typer av katastrofer?
One or two millennia ago, when industry did not exist, were there not earthquakes, torrential rain and other assorted disasters?
SwedishKlimatförändringarna leder till ökenspridning och till att extrema naturfenomen som stormar, skyfall och översvämningar blir vanligare.
Climate change is causing desertification and increasing the incidence of extreme natural phenomena such as storms, torrential rain and floods.
SwedishDen ansökan som godkändes under dagens omröstning kom från Irland och avser de kraftiga skyfall som orsakade svåra översvämningar i november 2009.
The application approved during today's vote was made by Ireland, and it concerns the heavy rain that caused severe flooding in November 2009.
SwedishIrlands ansökan om stöd från solidaritetsfonden efter de skyfall som ledde till massiva översvämningar i november 2009 är viktig och välkommen.
I regard Ireland's application for assistance from the Solidarity Fund following the torrential rain which led to major flooding in November 2009 as important and welcome.
SwedishJag skulle bara vilja nämna det faktum – som vi kan se i tidningarna varje dag – att de extrema händelserna blir värre: fler skyfall och längre perioder av torka.
I should just like to mention the fact – as we can see in the newspapers every day – that extreme events are getting worse: heavier rains and longer droughts.
Swedish. - (PT) Den 20 februari i år inträffade en tragedi på Madeira, som kännetecknades av rekordartade mängder skyfall, kraftiga vindar och mycket höga havsvågor.
in writing. - (PT) On 20 February this year there was a tragedy in Madeira, characterised by unprecedented, torrential rain, strong winds and huge waves.
SwedishJag stödde betänkandet eftersom de medlemsstater som drabbades av översvämningen till följd av skyfall förväntar sig att sammanlagt 182,4 miljoner euro ska ingå.
I supported the report because the Member States which were affected by the flooding caused by torrential rain expect the sum of EUR 182.4 million to be included.