SV

skrivelse {utrum}

volume_up
1. allmänt
En skrivelse om detta har av gruppen tillställts ordförande Barroso.
The appropriate letter has been sent by the group to President Manuel Barroso.
Generaldirektoratet för transport har också redan sänt er en skrivelse.
The Directorate-General for Transport has also already written you a letter.
Denna och andra punkter i vår skrivelse låter oss ställa en grundläggande fråga.
That and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question.
I går mottog jag en skrivelse från 571 slovenska journalister som kritiserade er för att inte respektera deras pressfrihet.
Yesterday I received a petition from 571 Slovenian journalists criticising you for not respecting their press freedom.
Den 29 november förra året arresterades han i stället för att ha delat ut en skrivelse i vilken han uppmanade till en tillbakagång till civilt styre.
Instead, on 29 November last year, he was arrested for handing out a petition calling for a return to civilian rule.
Framför Europarlamentets byggnad i Bryssel överlämnades den 27 oktober en skrivelse till mig från tibetanska skolbarn som bad om vårt stöd.
On 27 October, I received a petition in front of the European Parliament building in Brussels from Tibetan schoolchildren seeking our solidarity.
skrivelse (även: epistel)
skrivelse (även: rulle, bokrulle, skriftrulle)
2. juridik
skrivelse (även: handling)
volume_up
writ {substantiv}

Användningsexempel för "skrivelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna och andra punkter i vår skrivelse låter oss ställa en grundläggande fråga.
That and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question.
SwedishMin framstående kollega, professor Tim Congdon, har gjort en skrivelse om detta.
My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.
SwedishJag hoppas att kommissionens ordförande reagerar på min skrivelse om ämnet.
I hope that the President of the Commission responds to my letter in this regard.
SwedishI en skrivelse nyligen beskrev ni, herr Costa, detta som ”ett betydande framsteg”.
In a recent letter, Mr Costa, you described this as 'substantial progress'.
SwedishOch den kinesiska presidenten hade redan kungjort detta i en skrivelse till mig.
And the Chinese President had already made this known in a letter to me.
SwedishJag fick denna skrivelse på förmiddagen i går efter det att förfrågningar gjorts.
I received this letter yesterday morning after enquiries had been made.
SwedishEtt andra påpekande gäller kommissionens skrivelse om handlingsplanen för rörlighet.
My second comment concerns the Commission communication on the action plan on mobility.
SwedishUtfärdade den en skrivelse till medlemsstaterna för att uppmärksamma dem på detta?
Did it issue a letter to the Member States to make them aware of this?
SwedishMin skrivelse hade stöd från 35 parlamentsledamöter från olika länder och politiska grupper.
My letter had the support of 35 MEPs from various countries and political groups.
SwedishGeneraldirektoratet för transport har också redan sänt er en skrivelse.
The Directorate-General for Transport has also already written you a letter.
SwedishDetta rättfärdigar följaktligen den skrivelse jag har översänt med min grupps samtycke.
This therefore justifies the letter that I sent to you with the agreement of my Group.
SwedishJag har fått er skrivelse och har redan vänt mig till den brittiska delegationen.
I have received your letter and have already contacted the British Permanent Representative.
SwedishDe siffrorna står alltså i en kompletterande skrivelse och det har tydligen läckt ut.
So this figure appears in a covering letter which was apparently leaked.
SwedishJag har även skickat en skrivelse med samma innehåll till José Manuel Barroso.
I have also written a letter, saying the same things, to Mr Barroso.
SwedishEn skrivelse om detta har av gruppen tillställts ordförande Barroso.
The appropriate letter has been sent by the group to President Manuel Barroso.
SwedishAlla ledamöter fick en lugnande skrivelse i går, vilket redan har nämnts.
A reassuring letter was received by all Members yesterday, as has already been mentioned.
SwedishJag skall därför upprepa vad jag sade i frågan i min skrivelse till talman Josep Borrell.
To this end, I shall repeat what I said on the matter in my letter to President Borrell.
SwedishVår skrivelse av den 3 september förtjänar ett svar och jag tror att den kommer att få ett svar.
Our letter of 3 September deserves a response and I believe that it will get one.
SwedishNi bad mig att skicka en skrivelse i denna fråga vilket jag också kommer att göra.
You asked me to write you a letter on the matter which I will do.
SwedishWeimarinitiativets ministrar har tagit upp detta i en skrivelse till dig, Catherine Ashton.
The ministers of the Weimar initiative have raised this in a letter to you, Mrs Ashton.

Synonymer (svenska) till "skrivelse":

skrivelse
skrivare
Swedish
skriva