"skona" - Engelsk översättning

SV

"skona" på engelska

SV skona
volume_up
{verb}

De säger att deras mål är att skona oskyldiga civila.
They say that their aim is to spare innocent civilians.
Do not spare a single virus!
Are you going to spare me?
skona (även: spara, sköta om, vårda, nära)

Användningsexempel för "skona" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag kommer för att be dig skona mina systrar...... min mor och mormor.
I come to beg for the lives of my sisters, my mother, my grandmother.
SwedishVi skulle skona våra resurser och minska vårt importberoende.
By so doing, we save our resources and reduce our dependence on imports.
SwedishLika bristfälliga åtgärder har vidtagits för att skona miljön.
Likewise where the environment is concerned, not enough precautionary measures have been taken.
SwedishFörnybara energikällor bör eftersträvas även för att skona resurserna och för att främja en framtida exportnäring.
Renewable energy sources are also worth striving for to conserve resources and promote future export business.
SwedishSkona ingen!
SwedishI Östersjön har vi redan i många år använt oss av så kallad lågsvavlig tjockolja på 0,5 procent för att skona miljön.
In the Baltic Sea, we have already been using what is known as low-sulphur heavy fuel oil, with a sulphur content of 0.5%, for many years with a view to protecting the environment.
SwedishTänker kommissionsledamoten, så som vi som parlament har rekommenderat i betänkandet om mått och vikter, ändå inte ta det i övervägande för att skona miljön?
Will the Commissioner not bear this in mind for the sake of the environment, as Parliament recommended in our report on dimensions and weights?
SwedishDet skulle bespara konsumenterna tid och pengar och skona deras hälsa och ändå ge tjänsteleverantören en vinst, om än en mindre sådan, och ett antal jobb till arbetslösa.
It will save consumer time, health and money and still give a profit, albeit smaller, to the service provider, plus some jobs to the unemployed.
SwedishI resolutionen vädjar vi till råd och kommission att göra allt den kan för att skona det irakiska folkets liv och hälsa och göra slut på dess lidande.
In that resolution we called on the Council and the Commission to do their utmost to protect the life and health of the Iraqi people and to put an end to its suffering.
SwedishRegeringen i den medlemsstat som föreslog att han skulle nomineras hade kunnat skona oss från denna känsliga debatt genom att föreslå en mindre omstridd person till posten.
Next, the government of that Member State, which nominated him, could have relieved us of this painful debate by choosing a less controversial personality for the post.
SwedishI utvecklingsländerna behövs det dock fortfarande ett målmedvetet arbete på att en lämplig politik samt lämpliga strategier och projekt som kan motverka ytterligare miljöförstörelse och skona miljön.
Measures need to be implemented which, for instance, take account of the consequences of developing countries being integrated into the global economy.