SV

skildring {utrum}

volume_up
skildring
skildring (även: bild, teckning)
Därför är skildringar av en operettdiktatur under en gemytlig salongsrevolutionär osanna.
Therefore, depictions of a comic-opera dictatorship led by a jovial parlour revolutionary are false.
. - Föredragandens skildring av mänskligt lidande runtom i södra Afrika är en förfärande påminnelse om hur viktigt det är att fortsätta och intensifiera kampen mot fattigdomen.
. - (SV) The rapporteur's depiction of human suffering throughout sub-Saharan Africa is a terrible reminder of how important it is to continue, and to intensify, the fight against poverty.
skildring (även: berättelse, berättande)
skildring (även: berättelse, berättande)
En sådan skildring kommer att bli ett centralt inslag i kommissionens yttrande inför regeringskonferensen.
Such a narrative will be a central part of the Commission's opinion ahead of the IGC.
De saknar djupet, den rika skildringen som riktigt engagerande spel har, som pojkarna är verkligen intresserad av.
They don't have the depth, the rich narrative that really engaging video games have, that the boys are really interested in.
Tillförlitliga och direkt jämförbara data och statistik är rent allmänt av stor betydelse för en exakt skildring av situationen och utvecklingen på en inre marknad.
It is most important quite generally in a single market to have reliable and directly comparable data and statistics so as to give an accurate picture of the situation and development trends.
Det är en berättelse som är en skildring av lärande och lärare.
It's a story that's a testament to teaching and teachers.
Så jag delar med mig av några skildringar lite snabb, av några fängslande saker som har hänt.
So I'll just share with you some stories very quickly of some magical things that have happened.

Användningsexempel för "skildring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör oss är denna skildring av 1400-talets Europa en viktig och symbolisk bild.
For us, this reflection of fifteenth century Europe is an important and symbolic sight.
SwedishVad vi behöver är en korrekt skildring av det som beslutades på ordförandekonferensen i går.
What we need is an accurate account of what was decided yesterday at the Conference of Presidents.
SwedishEn sådan skildring kommer att bli ett centralt inslag i kommissionens yttrande inför regeringskonferensen.
Such a narrative will be a central part of the Commission's opinion ahead of the IGC.
SwedishDet krävs en grundligare skildring av våld mot kvinnor och barn, om det skall vara till någon hjälp.
Violence against women should therefore be identified more actively, so that help can be provided.
SwedishDet är en berättelse som är en skildring av lärande och lärare.
It's a story that's a testament to teaching and teachers.
SwedishVi har fått en sanningsenlig skildring av situationens allvar. Nu är det dags att övergå till behandlingen.
The gravity of the situation has been accurately described.
SwedishI dagens nederländska tidning Trouw kan man läsa en uppslitande skildring av somaliska flyktingar som försökte nå Jemen under svåra förhållanden.
Today's Dutch newspaper, Trouw, features the harrowing account of Somali refugees who tried to reach Yemen under adverse conditions.
SwedishHär är ett citat från en av texterna skrivna av John Locke, en handelsman från London som seglade till västafrika 1561, och nedtecknade en fascinerande skildring av sin resa.
Now, here is a quote from the writing of a London merchant called John Locke, who sailed to west Africa in 1561 and kept a fascinating account of his voyage.
SwedishTillförlitliga och direkt jämförbara data och statistik är rent allmänt av stor betydelse för en exakt skildring av situationen och utvecklingen på en inre marknad.
It is most important quite generally in a single market to have reliable and directly comparable data and statistics so as to give an accurate picture of the situation and development trends.
Swedish. - Föredragandens skildring av mänskligt lidande runtom i södra Afrika är en förfärande påminnelse om hur viktigt det är att fortsätta och intensifiera kampen mot fattigdomen.
in writing. - (SV) The rapporteur's depiction of human suffering throughout sub-Saharan Africa is a terrible reminder of how important it is to continue, and to intensify, the fight against poverty.

Synonymer (svenska) till "skildring":

skildring