"skört" - Engelsk översättning


Menade du skor
SV

"skört" på engelska

EN
EN

SV skört
volume_up
{utrum}

skört (även: tjej, kjol, brud, fruntimmer)
volume_up
skirt {substantiv}

Användningsexempel för "skört" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishUtvecklingen av det ungerska audiovisuella landskapet är fortfarande skört och litet paradoxalt.
In fact, the development of Hungary's audiovisual sector is still fragile and somewhat paradoxical.
SwedishDärför ser framtiden för ett federalt Irak mycket skört ut.
That is why the future of a federal Iraq looks very fragile.
SwedishÅtergången till oberoende dagstidningar är ett steg i rätt riktning för att öka allmänhetens tillgång till information, men läget är fortfarande skört.
The return of independent dailies is a step forward for public access to information, but the situation is still very fragile.
SwedishEftersom Kambodjas rättsväsen ännu är skört kommer rättegångarna att arrangeras så att såväl internationella som nationella domare deltar i dem.
As the Cambodian judicial system is still frail, the trials are to be organised in such a way that both international and local judges will be presiding.
SwedishEtt hem att kalla sitt eget, en familj som skyddar en, som värmer och värnar ett skört litet barn är något som väldigt många barn runtom i Europa idag saknar.
Very many children throughout Europe today lack a home to call their own and a family to protect them and to keep these vulnerable little children warm and safe.
SwedishEtt land som har rätt att importera skjortor men inte textilier som styckegods tog sig runt reglerna genom att importera skjortor med en 15 meter lång skört - och de kom undan med detta.
A country which had the right to import shirts but not piece-good textiles got round the rules by importing shirts with tails 15 metres long - and they got away with it.
SwedishVid den tidpunkten krävde jag att vi skulle vara försiktigare; vi visste att järn- stålsektorn genomgår kriser tämligen regelbundet, och i dag befinner vi oss i ett mycket skört läge.
At that time, I asked for more care to be taken. We knew that the crises in the iron and steel industry would reoccur fairly frequently and we now find ourselves very poorly equipped.