"självmord" - Engelsk översättning

SV

"självmord" på engelska

EN

SV självmord
volume_up
{neutrum}

självmord
volume_up
suicide {substantiv}
Nu står därför denna skugga av en man inför rätta för försök till självmord.
So now this shadow of a man is on trial because he attempted to commit suicide.
Litauen har faktiskt den högsta frekvensen registrerade självmord i världen.
In fact, Lithuania has the highest suicide rate record in the world.
Några har begått självmord och det råder rentav misstankar om att några mördats.
Several of the camp inmates committed suicide and there are suspicions that some were murdered.

Användningsexempel för "självmord" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNittio procent av alla självmord beror på mentala hälsoproblem.
(PL) Madam President, 90% of suicides are the result of mental health problems.
SwedishAtt låta tjänstemän avlägsna kors är första steget mot kulturellt självmord i Europa.
Removal of the cross by administrators is the first step to the cultural 'harakiri' of Europe.
SwedishVi har sett flera fall av självmord efter indragning av körkortet.
It is really an extreme measure which should therefore be used carefully.
SwedishRådet saknar därför behörighet när det gäller s.k. läkarassisterade självmord.
The Council therefore lacks competence when it comes to what is known as medically-assisted suicides.
SwedishI Tyskland dödade en ung man 15 personer och begick sedan självmord.
In Germany a young man killed 15 people and then killed himself.
SwedishPsykisk sjukdom, en ström av självmord och depressioner har blivit ett hot mot dagens samhälle.
Mental illnesses, a flood of suicides and depression have become a threat to contemporary society.
SwedishÖvertrötthet, nervsammanbrott, hjärtattacker och självmord är inte uppdiktade företeelser utan verklighet.
Over-tiredness, depression, heart attacks and suicides are not fabrications but reality.
SwedishVissa - och ”vissa” är alltför många - begår självmord hellre än möta följderna av sin diagnos.
Some - and 'some' is too many - kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis.
SwedishProblemet med självmord bland ungdomar är ett område som inte finns med i kommissionens strategi.
A number of objectives are set out which are intended to encourage healthy living for young people.
SwedishInom EU begås runt 59 000 självmord årligen, av vilka 90 procent beror på psykiska störningar.
In the EU, some 59 000 suicides are committed each year, 90% of which are attributable to mental disorder.
SwedishDen buddistiske munken Ho Tan Ahn begick i går självmord i Vietnam genom att tända eld på sig själv.
Madam President, yesterday in Vietnam, Mr Ho Tan Anh, a Buddhist monk, set fire to himself.
SwedishI rapporten finns siffror om en ökning av kriminaliteten, alkoholberoende och självmord bland unga.
There are statistics in the report on a rise in crime, alcohol addiction and suicides among young people.
SwedishDå det antal personer som uppnår hög ålder ökar, förväntas det totala antalet självmord stiga.
Since the number of people who reach old age is increasing, the absolute number of suicides is expected to rise.
Swedishatt det inom EU begås runt 59 000 självmord årligen, av vilka 90 procent beror på psykiska störningar,
in the EU, some 59 000 suicides are committed every year, 90% of which are attributable to mental disorder;
SwedishNär jag har avslutat detta anförande kommer tyvärr två personer att ha begått självmord.
Mr President, unfortunately, by the time I have finished this speech, two people will have killed themselves.
SwedishVåldet mot kvinnor fortsätter att öka, till exempel våldtäkter, självmord, syraattacker och kvinnor som bränns.
Violence against women continues to increase: rapes, suicides, acid attacks and women being burned.
SwedishUngdomar hör till den åldersgrupp som begår flest självmord.
Field of action 4 concerns health and sport.
SwedishEn av fyra kommer att bli sjuk, varje år begås det 58 000 självmord och tio gånger så många gör självmordsförsök.
One in four will fall ill; there are 58 000 suicides and ten times as many attempted suicides each year.
SwedishÖkningen av antalet självmord är katastrofal.
The increase in the number of suicides is catastrophic.
SwedishFöljaktligen har ett antal självmord konstaterats bland fulanifolket, stolta människor som inte klarar av att tigga.
Consequently, a number of suicides have been recorded among the Fulani, a proud people who cannot bear to beg.