"session" - Engelsk översättning

SV

"session" på engelska

EN

"session" på svenska

volume_up
session {substantiv}

SV session
volume_up
{utrum}

1. allmänt

session (även: sammanträde, sammankomst)
volume_up
session {substantiv}
Session 1: Construction in different geological and climatic environments.
Session 1: Construction in different geological and climatic environments.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 2 mars.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 March 2000.
Gemensam session: Framtidens byggande Ordförande: Dan Engström, NCC Construction
Plenary session: Future building Chair: Dan Engstrom, NCC Construction

2. juridik

session
volume_up
term {substantiv}
För övrigt är det lika svårt att förstå varför avtalet skulle behöva behandlas under denna session.
It is in any case less than clear why we need to deal with the agreement during this parliamentary term.
Alla sökord under en session sparas så länge tabellen eller formulärdokumentet är öppet.
Several search terms will be saved as long as the table or the formula document is open.
Jag förklarar denna session i Europaparlamentet avslutad och önskar er alla en härlig ledighet, så att ni får ny energi inför avslutningen av den femte valperioden under 2004.
I declare suspended this session of the European Parliament, wishing you all a splendid holiday, in order to restore your energies ready to complete the fifth parliamentary term in 2004.

Synonymer (svenska) till "session":

session

Synonymer (engelska) till "session":

session

Användningsexempel för "session" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHändelsevis var ni ordförande för denna session i slutet av mars.
Mr President, by chance you were chairing this sitting in March this year.
SwedishDetaljuppgifter för nämnda betänkanden finns i protokollet för denna session.
The details concerning these reports will be included in the Minutes of today's sitting.
SwedishAlla sökord under en session sparas så länge tabellen eller formulärdokumentet är öppet.
Several search terms will be saved as long as the table or the formula document is open.
SwedishEuropeiska unionen har spelat en positiv roll i samband med kommissionens session i Genève i år.
The European Union has played a positive role at this year's commission in Geneva.
SwedishFör några dagar höll AVS-EU: s gemensamma församling session i Lomé, i Togo.
Mr President, some days ago the ACP-EU Joint Assembly sat in Lomé, Togo.
SwedishJag har tagit fotografier som minne av parlamentets session.
Madam President, I have taken photographs of the European Parliament sitting, to keep as mementoes.
SwedishJag tackar för möjligheten att få närvara vid denna session.
Madam President, I would like to thank you for giving me the opportunity to be here on this occasion.
SwedishJag skulle vilja att denna session inte bara blir ytterligare ett i raden av alla möten.
I hope that this sitting will not be just another meeting.
SwedishUnder kommande session finns det möjligheter till ett mycket mer välavvägt utlåtande från parlamentets sida.
Parliament will be able to reach a far more balanced verdict on it in the next one.
Swedish– Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten.
The overriding impression is that this is a catalogue of good political intentions.
SwedishI går diskuterade vi utvidgningen under en session som var mycket känslosam och fyllde mig med stolthet.
Yesterday we discussed enlargement and I confess the occasion was moving and gratifying.
SwedishHan är inte längre kvar i kammaren men kommer säkerligen att ta del av förhandlingsreferatet från denna session.
I will reply briefly to some of the points, starting with the Mr Watson's remarks.
SwedishTvå saker blir tydliga genom den denna märkliga cirkus, och de skall bli offentliga i dag i denna session.
The process can only be weakened by mediocre political manoeuvres that do not fool anyone.
SwedishJag förklarar Europaparlamenetets session återupptagen efter avbrottet onsdagen den 23 januari 2008.
I declare resumed the sitting of the European Parliament adjourned on Wednesday, 23 January 2008.
SwedishJag förklarar Europaparlamentets session avbruten.
   – Mr President, I support my colleague’ s call for a roll call vote.
SwedishDet svaga sysselsättningsperspektivet märks också i de betänkanden som är uppe till behandling vid denna session.
The reports under discussion here are notably on the issue of employment.
SwedishRådets prioriteringar inför den session som skall hållas av FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève
Council priorities for the meeting of the United Nations Human Rights Commission in Geneva
SwedishRådets prioriteringar inför den session som skall hållas av FN: s kommission för mänskliga rättigheter i Genève
Council priorities for the meeting of the United Nations Human Rights Commission in Geneva
Swedish– Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten.
I hope, therefore, that you can resolve this problem by next month.
SwedishJag förklarar Europaparlamentets session avbruten. Arbetet kommer att återupptas efter det högtidliga mötet.
The sitting is suspended and will resume after the formal sitting.