"seriös" - Engelsk översättning

SV

"seriös" på engelska

EN

SV seriös
volume_up
{adjektiv}

seriös (även: betydande, ivrig, verklig, allvarlig)
Han är en seriös person och åstadkommer alltid seriösa betänkanden.
He is a serious person and always delivers serious reports.
Begreppet likvärdighet har för övrigt ingen seriös vetenskaplig grund.
This concept of equivalence does not have any serious scientific basis.
Därför är det desto mer nödvändigt med en seriös, solid och optimistisk budget.
A serious, robust and optimistic Budget is therefore all the more necessary.

Synonymer (svenska) till "seriös":

seriös
Swedish

Användningsexempel för "seriös" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish(PT) Detta gäller en mycket komplex fråga som kräver en ytterst seriös analys.
This is a very complex issue, which needs to be studied with the utmost seriousness.
SwedishDetta gäller en mycket komplex fråga som kräver en ytterst seriös analys.
This is a very complex issue, which needs to be studied with the utmost seriousness.
SwedishVi är anhängare till seriös internationell solidaritet, bland annat höjt utlandsbistånd.
We are in favour of genuine international solidarity, including increased foreign aid.
SwedishNi kan utgå från att vi i parlamentet gör allt för att här utarbeta en seriös grundval.
You can rest assured that we in this House will do everything to lay solid foundations.
SwedishVi hoppas att rapporten nu verkligen har lämnats in tillsammans med en seriös utvärdering.
We hope that the report and in-depth evaluation will as yet be forthcoming.
SwedishEn konkurs behöver inte hindra en seriös företagare från att starta om på nytt.
Bankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
SwedishDet är inte svårt att föreställa sig vilka svårigheter detta skulle medföra för en seriös kontroll.
You can immediately imagine the difficulty of monitoring that would involve.
SwedishDet måste parlamentet i fortsättningen kunna klara av på egen hand, om man har en seriös inställning!
Parliament must be able to do that under its own steam if it takes itself seriously.
SwedishDet handlar här om en fråga om att vara seriös och en annan fråga om respekt för institutionerna.
This is a question of substance and it is also a question of the respect for institutions.
SwedishUtan en seriös översyn av budgetplanen blir trycket på rubrik 4 outhärdligt.
Without a proper review of the Financial Perspectives, the pressure on heading 4 is becoming untenable.
SwedishVi behöver en seriös europeisk invandringspolitik med verkliga möjligheter till laglig invandring.
We need proper European immigration policies with real possibilities for legal immigration.
SwedishÄr det verkligen en mycket seriös ståndpunkt för ett parlament?
Is that really a very sensible position for a Parliament to take?
SwedishMed ett sådant här direktiv gynnas den gruvnäring som är seriös och som tar ansvar för sin miljöpolitik.
Overall, there will be a significant improvement in the environmental situation in the EU.
SwedishÄven här krävs en konkret fullmakt och en seriös subsidiaritetsgranskning.
Here, too, specific authorisation is required, together with thorough verification of compliance with subsidiarity.
SwedishUtskottets betänkande innehåller en mycket seriös och grundlig genomgång av unionens roll i världen.
The committee's report is an excellent, thorough treatment of the role of the Union on the world scene.
SwedishDe arbetskonflikter som ibland stör trafiken tar utan seriös förvarning tusentals passagerare som gisslan.
The strikes that sometimes disrupt traffic take thousands of passengers hostage without proper warning.
SwedishVi behöver en seriös europeisk invandringspolitik med verkliga möjligheter till laglig invandring.
Above all, legal immigration must make it possible to respond to the needs of everybody, primarily the immigrants.
SwedishInte heller bör man helt och hållet släppa tanken på en seriös byrå för återuppbyggnad enligt exemplet Kosovo.
Nor should we entirely abandon the idea of a real reconstruction agency along the lines of that in Kosovo.
SwedishOberoende av vem som är ansvarig måste en seriös social dialog om sociala frågor föras på rätt nivå.
Regardless of jurisdiction, the social dialogue must be conducted seriously at the relevant level for all social issues.
SwedishJag skulle också vilja tacka det danska ordförandeskapet för en hittills väldigt seriös och konstruktiv hållning.
I should also like to thank the Danish Presidency for its extremely sober and constructive approach so far.