"serbisk" - Engelsk översättning

SV

"serbisk" på engelska

EN

SV serbisk
volume_up
{adjektiv}

1. geografi

serbisk
Säg oss äntligen, är Kosovo en serbisk provins eller är det en oberoende stat?
Tell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?
Det finns en serbisk opposition som i dag manifesterar sig i en artikel i Libération.
There is a Serbian opposition which is making itself visible today in an article in Libération.
Sedan 1999 har serbisk militär och statstjänstemän ersatts av andra kolonialister.
Since 1999, the Serbian military and officials have been replaced by other colonialists.

Användningsexempel för "serbisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNu begär vi att de skall acceptera en fred under fortsatt serbisk överhöghet.
Now we are asking them to agree to a peace settlement based on continued Serb rule.
SwedishDärför tillämpar han taktiken med en aggressiv serbisk nationalism.
This is why he is using the aggressive tactics of Serb nationalism.
SwedishDetta attentat ägde rum fyra dagar efter explosionen i Mitrovica under en serbisk demonstration.
This attack took place four days after the explosion in Mitrovica during a Serb demonstration.
SwedishDet sätt på vilket kosovoalbaner nu ofredar serbier på serbisk mark hjälper inte heller för att lugna ner situationen på båda sidor.
The way in which Kosovar-Albanians are currently harassing Serbs on Serb territory is not helping to defuse the situation on either side.
SwedishTre steg bör prioriteras: För det första måste den serbisk-jugoslaviska offensiven upphöra och ett vapenstillestånd, om än informellt, måste inträda.
There are three priority aims here. First, the Serb-Yugoslav offensive must stop and a ceasefire must be observed, informally at least.
SwedishJag blev mycket obehagligt överraskad när jag tidigare i veckan läste i tidningarna om en beväpnad man som avfyrade fyra skott mot en serbisk parlamentsledamot i Kosovos parlament.
I was very unpleasantly surprised to read in newspapers early on this week that an armed man fired four bullets at a Serb MP in the Kosovo Parliament.
SwedishLåt oss emellertid erinra om att vi huvudsakligen var rörda över en tro på det federala tvångets berättigande, det serbisk-kommunistiska, det serbisk-bolsjevikiska, som jag tycker om att säga.
But we should bear in mind that we were motivated mainly by a belief in the legitimacy of the federal, Serbo-communist, Serbo-bolshevik yoke, as I prefer to call it.
SwedishNato ingrep i Jugoslavien och hävdade att man försvarade kosovarerna från serbisk förföljelse, men ingen ingrep för att försvara kurderna mot den turkiska förföljelsen.
Mr President, NATO intervened in Yugoslavia maintaining that they were defending Kosovans from Serb persecution, but no-one intervened to defend the Kurds from Turkish persecution.