"ser man på" - Engelsk översättning

SV

"ser man på" på engelska

EN
SV

ser man på [exempel]

volume_up
Efter det provade vi extrakt, och ser man på, vi kan styra insekter i olika riktningar.
Then we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.

Liknande översättningar för "ser man på" på engelska

ser verb
English
man pronomen
English
man substantiv
man preposition
English
preposition
adjektiv
English
adverb
English
se verb

Användningsexempel för "ser man på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEfter det provade vi extrakt, och ser man på, vi kan styra insekter i olika riktningar.
Then we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
SwedishI framstegsrapporterna om kandidatländerna ser man hela regelverket.
All the acquis is taken into consideration in the progress reports on the candidate countries.
SwedishSer man världshistorien får man fler skäl för optimism.
In fact if you look at world history you can see some reasons for optimism.
SwedishHur ser man detta i kommissionens delrapport?
What view does the Commission’ s interim report take of that?
SwedishHur ser man detta i kommissionens delrapport?
What view does the Commission’s interim report take of that?
SwedishHur ser man ägarincitament på alla nivåer?
How does it view incentives for owners at all levels?
SwedishSer man den förteckningen objektivt har samtliga stora arbeten inletts och vissa har förverkligats.
If you look at this list objectively, all the projects, the major projects, have been started and some of them have been completed.
SwedishHur ser man detta i Europeiska unionens medlemsstater och vad säger tjänstemännen i Ekofinrådet om det?
How is this perceived in the Member States of the European Union, and what do the officials in the ECOFIN council have to say about this?
SwedishDet ser man graden av deltagande och på det stora antal ledamöter som ville delta och samarbeta i denna debatt.
This can be seen from the level of participation and from the high number of Members who wanted to participate and cooperate in this debate.
Swedish"Ser man på, det är jag med!
SwedishAtt detta väl inte helt och hållet motsvarar fakta ser man att resolutionen hos oss lämnades in först efter mordet på en oppositionsledare.
The fact that the resolution was tabled here only after the assassination of an opposition leader shows that this is not quite true.
SwedishHur ser man tillämpningen av vetenskapliga metoder för katalogisering och identifiering av underarter eller områden som ska bevaras?
How does it view the application of scientific methods in the cataloguing and identification of varieties of species or spaces to be preserved?
SwedishSer man på!
Swedish– Hur ser man underfinansierade, försummade eller bortglömda humanitära kriser, där de samlade internationella humanitära insatserna är otillräckliga?
– What attention is being given to under-financed, neglected or forgotten humanitarian crises, where the international global humanitarian response is inadequate?
Swedish- Hur ser man underfinansierade, försummade eller bortglömda humanitära kriser, där de samlade internationella humanitära insatserna är otillräckliga?
- What attention is being given to under-financed, neglected or forgotten humanitarian crises, where the international global humanitarian response is inadequate?
SwedishI det betänkande som jag uppmanar er att anta ser man de ändringar som måste göras av den förordning som gäller sedan 2001 med nya ögon.
Ladies and gentlemen, the report that I call upon you to approve takes a fresh look at the amendments required for inclusion in the Regulation in force since 2001.
Swedish- Hur ser man underfinansierade, försummade eller bortglömda humanitära kriser, där de samlade internationella humanitära insatserna är otillräckliga?
- What attention is given to humanitarian crises which are under-funded, neglected or forgotten, where the global international humanitarian response is inadequate?