"ser" - Engelsk översättning

SV

"ser" på engelska

volume_up
ser {gerun.}
EN

SV ser
volume_up
{gerundium}

ser
volume_up
seeing {gerun.}
Vi ser, förresten, oroande förseningar i inledandet av överträdelseförfaranden.
Incidentally, we are seeing worrying levels of delay in implementing infringement procedures.
Vi behöver en asylpolitik - det ser vi nu - och vi behöver en migrationspolitik.
As we are seeing, we need an asylum policy and we need an immigration policy.
På detta område ser vi en framgång i Europa, dvs. att finanserna börjar bli bättre.
We are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.

Användningsexempel för "ser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSom det ser ut får jag ersätta honom.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
SwedishJag ser exportkrediter ett viktigt instrument för att stödja europeiska företag.
I view export credits as an important instrument for supporting EU enterprises.
SwedishSlutligen hoppas jag att toppmötet i Cardiff ser framåt mot de valen i Bosnien.
Finally, I would hope the Cardiff summit looks forward to the Bosnian elections.
SwedishJag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
SwedishJag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
SwedishOch när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
And as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
SwedishFörutom detta ser vi alla fram emot att välkomna Kroatien hit till parlamentet.
Apart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.
SwedishPersonligen ser jag detta drag som en kränkning av folkrätten utan motstycke.
Personally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
SwedishMedborgarna i många länder har vaknat upp och ser vad som händer, i deras namn.
Citizens of many countries have woken up to what has been happening in their name.
SwedishJag ser fram emot att samarbeta med er för att avsluta dem så fort som möjligt.
I am looking forward to working with you to conclude them as soon as possible.
SwedishDet är faktiskt så det är, om man ser till kopplingarna till Hizbollah och Iran.
That, though, is the reality, when one considers the links with Hezbollah and Iran.
SwedishDet ser ut som om vi håller på att stöta på svårigheter i och med vårt ramavtal.
It looks as if we are running into difficulties with our framework agreement.
SwedishSom jag ser det var informationsöverflöde ett av de problem som identifierades.
As I understand it, one of the problems found was the overload of information.
SwedishDen här restaurangen ser ut lite som Acorn House -- samma bord, samma stolar.
This restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
SwedishJag tycker att det säger ganska mycket om hur situationen ser ut idag i världen.
I think this says quite a lot about the way the situation now appears in the world.
SwedishJag ser också fram emot att samarbeta med er delegation när vi kommer till Cancún.
I am also looking forward to working with your delegation when we come to Cancún.
SwedishOm vi inte ser upp kommer det att finnas klonade människor fortare än vi tror.
Unless we remain alert, there will be cloned human beings sooner than we imagine.
SwedishKan ni säga mig hur förhållandet, viktningen, mellan dessa båda principer ser ut?
Can you tell me what the ratio, the weighting is between these two principles?
SwedishDärför är det viktigt att vi ser till att få det undertecknat så snart som möjligt.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
SwedishPå det hela taget ser jag fram emot kommissionens förslag i slutet av det här året.
All in all, I eagerly await the Commission's proposals at the end of this year.