"separation" - Engelsk översättning

SV

"separation" på engelska

EN

"separation" på svenska

volume_up
separation {substantiv}

SV separation
volume_up
{utrum}

separation (även: separering, sortering, mellanrum, splittring)
volume_up
separation {substantiv}
Vi anser att det krävs en separation, både en fysisk och ekonomisk separation.
We think that there must be a separation, and that includes a physical and financial separation.
Vid skilsmässa eller separation är ofta barnen de mest utsatta.
In the event of divorce or separation, the children are often the most vulnerable.
Parterna bör också informeras om förfarandena för skilsmässa och separation.
They should also be informed about the procedures relating to divorce and separation.
separation (även: krasch, sammanbrott, stormgräl)
volume_up
bust-up {substantiv}

Synonymer (svenska) till "separation":

separation

Synonymer (engelska) till "separation":

separation

Användningsexempel för "separation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste titta på andra möjligheter, däribland separation och transmutation.
We must look at other possibilities, including partition and transmutation.
SwedishVi måste titta på andra möjligheter, däribland separation och transmutation.
There is no public acceptance either in my country or in many others of deep-level storage.
SwedishJag för min del är för en separation mellan kyrkan och staten. Mitt tal visar att jag är konfessionslös.
Personally, I am in favour of separating church and State, as you can tell from my speech.
SwedishDet krävs en separation av uppgifter för att förekomma att olika marknadsaktörer behandlas olika.
A division of tasks is necessary in order to prevent the unfair treatment of different economic operators.
SwedishAllt för lite uppmärksamhet har dessutom ägnats åt föräldrarnas rättigheter vid gränsöverskridande separation.
Equally little attention has been paid to the rights of parents in the case of cross-border separations.
SwedishLedamöterna i denna kammare vet att jag kommer från en liten ö där vi vet en del om skiljelinjer och murar och om separation.
Where I come from, anyone who builds a wall has to build it on their own land; if not, the neighbour will call in the justice of the peace.
SwedishMen allt detta var bara ett mer sofistikerat sätt att manipulera min kropp -- en ytterligare separation, som att plantera ett grönsaksland på motorvägen.
But all that was just a more sophisticated way to manipulate my body -- a further disassociation, like planting a vegetable field on a freeway.