"senast" - Engelsk översättning

SV

"senast" på engelska

EN
EN
SV

senast {adverb}

volume_up
I förordningen slås fast att en översyn av reglerna skall ske senast i januari 2004.
The Regulation states that the rules will be reviewed in January 2004 at the latest.
Parlamentet angav att förhandlingarna borde slutföras senast 2009.
Parliament said that negotiations should be completed by 2009 at the latest.
Av den anledningen måste parlamentet rösta om detta senast i juni.
It is for that reason that your House needs to vote on this by June at the latest.
I förordningen slås fast att en översyn av reglerna skall ske senast i januari 2004.
The Regulation states that the rules will be reviewed in January 2004 at the latest.
Parlamentet angav att förhandlingarna borde slutföras senast 2009.
Parliament said that negotiations should be completed by 2009 at the latest.
Av den anledningen måste parlamentet rösta om detta senast i juni.
It is for that reason that your House needs to vote on this by June at the latest.

Användningsexempel för "senast" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta ska ha utförts senast 2010 för landområden och senast 2012 för havsområden.
That should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.
SwedishSenast den 31 december 2020 måste alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader.
By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
SwedishJag hoppas att vi kan nå en godtagbar kompromiss senast under torsdag förmiddag.
I hope we will be able to find an acceptable compromise by Thursday morning.
SwedishMedlemsstaterna uppmanas att följa detta direktiv senast den 5 oktober 2005.
The Member States are called on to comply with this directive by 5 October 2005.
SwedishNär offentliggjorde de senast någon av de goda nyheterna från den kommittén?
When did they past publish any of the good news that comes from that committee?
SwedishEn kommentar på sidan om: när hörde vi senast så goda rapporter från fiskesektorn?
When, incidentally, do we ever hear such good news from the fisheries sector?
SwedishEn sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman.
Any such requests must reach the Board no later than seven weeks before the meeting.
SwedishDet är en prioritering att senast 2020 minska koldioxidutsläppen med 30 procent.
Meeting the 30% reduction target in carbon emissions by 2020 is a priority.
SwedishSlutligen hoppas jag att allt detta kan uppnås senast i slutet av denna valperiod.
Finally, I hope that all this can be achieved by the end of this parliamentary term.
SwedishDenna rapport ska läggas fram så snart som möjligt, dock senast i maj 2009.
This report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
SwedishDet uppgraderade systemet kommer att genomföras fullt ut senast den 1 juli 2009.
Full implementation of the upgraded system will take place by 1 July 2009.
SwedishJag skulle alltså gärna senast i morgon få ett svar på den frågan från er avdelning.
I should be grateful for an answer from your office by tomorrow at the latest.
SwedishJag tillkännager att jag kommer att fråga kommissionen när det senast gjordes.
I give the Commission notice that I will be asking it when it last did that.
SwedishNär måste planen senast vara genomförd och hur länge är ni beredda att vänta?
When does it have to be implemented by and how long are you prepared to wait?
SwedishSenast 2015 ska de ha ersatts av betydligt säkrare fartyg med dubbelskrov.
Not later than by 2015 they should be replaced by much safer double-hull ships.
SwedishOm så blir fallet kan kommissionen lägga fram ett förslag senast i juni nästa år.
If that is the case, the Commission will be able to make a proposal by June next year.
SwedishVi måste se till att programmen har kommit igång till fullo senast den 1 januari 2007.
We must ensure that the programmes are fully up and running by 1 January 2007.
SwedishI förordningen slås fast att en översyn av reglerna skall ske senast i januari 2004.
The Regulation states that the rules will be reviewed in January 2004 at the latest.
SwedishKom ihåg att boken ska vara oss tillhanda senast dagen för återlämningsdatum.
Remember that the book must have arrived to the library at the return date.
SwedishHur ser rådet, mot bakgrund av detta, på de senast inträffade händelserna i Tunisien?
In view of this, how does the Council read the most recent events in Tunisia?

Synonymer (svenska) till "sen":

sen
Swedish