"segel" - Engelsk översättning

SV

"segel" på engelska

SV segel
volume_up
{neutrum}

segel (även: målning, tavla, matta, tält)
volume_up
canvas {substantiv}
segel (även: seglats, klut)
volume_up
sail {substantiv}
Europeiska unionen hissar nu segel för att fara österut.
The European Union is now setting sail to the east.
Europeiska unionen hissar nu segel för att fara österut.
The European Union is now setting sail to the east.
Men jag har sett ett skepp med svarta segel.
But I have seen a ship with black sails.
segel (även: flykt, vinge, snibb, kuliss)
volume_up
wing {substantiv}

Användningsexempel för "segel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSokrates, flaggskeppet för de europeiska utbildningsprogrammen, seglar för närvarande med slaka segel.
Socrates, the flagship of Europe's education programme, is currently sailing on half power.
SwedishEuropa har ju redan ett dåligt rykte på det området och alla segel måste hissas för att det här skall kunna bekämpas.
Europe has a bad reputation as it is in this area, and we need to pull out all the stops to fight this phenomenon.
SwedishMen jag har sett ett skepp med svarta segel.
But I have seen a ship with black sails.
SwedishKommissionen måste inom en snar framtid hissa alla segel för att inrätta ett tillräckligt förvaltnings- och kontrollsystem.
In the near future, the Commission will need to pull out all the stops in order to set up an efficient management and control system.
SwedishEuropeiska byrån för luftfartssäkerhet lade nyligen fram förslag för att reglera området för segel- och luftballongsflygning.
The European Aviation Safety Agency has recently come forward with proposals to regulate the gliding and hot-air ballooning leisure flying sector.
Swedishvarje mast bör bära sitt eget segel?. Vi bör inte alla anklagas för ansvar som är uppdelade.
As we say in our country, 'every candlestick should support its candle' and we should not all be judged equally in relation to responsibilities that are different.
SwedishFrankrike och Tyskland måste sätta till alla segel, men de kommer säkert också att klara det, för de är i politisk bemärkelse omistliga EMU-deltagare.
France and Germany have to pull out all the stops, but will manage, as they are indispensable EMU participants in a political sense.
SwedishVindarna blåser i dess segel från alla håll, inte minst från de håll där våra partner i den nordliga dimensionen, Ryssland, Norge och Island, befinner sig.
Winds blow into its sails from every direction, not least from where our partners are in the Northern Dimension: Russia, Norway and Iceland.