"scen" - Engelsk översättning

SV

"scen" på engelska

EN
SV

scen {utrum}

volume_up
Alltså, det skulle nästan kunna vara som en scen i den där filmen "Airplane."
I mean, it could almost be rather like that scene from the film "Airplane."
A little scene today brought me every protocol
Vi varnar för att nästa scen är våldsam.
This next scene could get pretty graphic.
För två år sedan stod jag på TED's scen i Arusha, Tanzania.
Two years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzania.
Din sketna scen dödade nästan min gitarrist!
Your shoddy stage setup almost killed my guitarist!
Det här är första gången jag är på en scen.
This is the first time I've been up on stage.
Göteborg är den rätta scenen att inleda denna globala debatt på.
Gothenburg is the appropriate setting to open this worldwide debate.

Användningsexempel för "scen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlltså, det skulle nästan kunna vara som en scen i den där filmen "Airplane."
I mean, it could almost be rather like that scene from the film "Airplane."
SwedishKommer någon ihåg en scen ur Millers Crossing där John Tuturo ber för sitt liv?
Remember in Miller's Crossing where Turturro begs for his life?
SwedishFör två år sedan stod jag på TED's scen i Arusha, Tanzania.
Two years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzania.
SwedishJag måste säga att läget i fråga om Makedonien påminner om en scen från en antik grekisk tragedi.
I must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
Swedish.– Problemen i Mellanöstern är aldrig långt borta från vår politiska scen och skall inte heller vara det.
   . The problems of the Middle East are never far from our political sight, and nor should they be.
SwedishJag är rädd att ni och jag på ett eller annat sätt ständigt befinner oss på en scen tillsammans med djur!
I fear, Commissioner, that you and I one way or another are on a stage with animals the whole time!
SwedishDet oaktat har de inte undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget så att de kan ställa till en scen vid plenarsammanträdet.
Nonetheless, they have not signed the joint resolution so that they can make a scene in plenary.
SwedishEftersom jag var ny i stan hade jag ingen scen så jag bestämde mig för att skapa min egen i det offentliga rummet.
Because I was new to the city, I didn't have access to a stage, so I decided to create my own in public places.
SwedishDin sketna scen dödade nästan min gitarrist!
Your shoddy stage setup almost killed my guitarist!
SwedishDet här är första gången jag är på en scen.
This is the first time I've been up on stage.
SwedishDu ställde till en ordentlig scen idag...
A little scene today brought me every protocol
SwedishVad jag skulle vilja säga är att vi inte har rätt att bortse från information som kommer ut på offentlighetens scen.
What I would like to say is that we do not have the right to ignore any information that comes into the public arena.
SwedishHos en väninna, repeterade en scen.
At a girlfriend's apartment, rehearsing a scene.
SwedishVi varnar för att nästa scen är våldsam.
SwedishDet nederländska folket begravde den och nu sträcker sig armen upp ur kistan i en scen som påminner mig om .
The Dutch then buried it and now, in a scene that reminds me of the Hammer House of Horror, the arm is reaching up out of the coffin.
Swedishscen den dagen var jag så nervös.
SwedishMåste du ställa till med en sån scen?
SwedishJag går aldrig upp på scen utan den.
SwedishHur ska vi göra det på en scen?
SwedishJag kan inte ha en tom scen.

Synonymer (svenska) till "scen":

scen