"sansad" - Engelsk översättning

SV

"sansad" på engelska

SV sansad
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

sansad (även: häftig, likgiltig, vårdslös, fräck)
volume_up
cool {adj.}
sansad (även: lugn, saklig)
Så länge denna situation av återvändsgränder och tragedier tillspetsas, finns det inget utrymme för lugna och sansade svar.
Now that the standoffs and dramas have reached a climax, there is no room for dispassionate responses.
sansad (även: förståndig, balanserad)
Hon har vara väldigt lugn och sansad över det hela.
She's been very calm and level-headed about this whole affair.
Politik handlar om processer i ständig utveckling, som i viss utsträckning kan stakas ut i förväg, men som kräver en proaktiv och mycket sansad taktik i varje skede.
It is about constantly evolving processes, which can be mapped out to some extent in advance but which require a pro-active and very level-headed approach at every stage.
sansad (även: rimlig, billig, moderat, lagom)
Jag anser att parlamentets ståndpunkt under förhandlingarna var ansvarsfull och sansad.
I believe that Parliament's position during the negotiations was responsible and moderate.
Under många år var Mugabe en otroligt sansad härskare.
For years Mugabe was an incredibly moderate ruler.
En sansad syn på ökningen av betalningsbemyndiganden tycks ha växt fram under den första behandlingen.
It seems a moderate approach to the increase of payment appropriations has emerged from first reading.

2. "behärskad"

sansad (även: samlad, fattad)

Användningsexempel för "sansad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHalvtidsöversynen bör vara ett tillfälle för en tydlig och sansad analys och inventering.
The mid-term review should be a time for clear, calm analysis and stocktaking.
SwedishJag hoppas att vi får möjlighet till en sansad diskussion om detta med våra amerikanska vänner.
I hope that we will get the opportunity to discuss this calmly with our American friends.
SwedishI en omröstning som gav upphov till en sansad och respektfull dialog erbjöds fred mot fred.
This agreement opens the way for dialogue and understanding.
SwedishMen detta är ingenting som man inte kan komma till rätta med inom ramen för en sansad offentlig debatt.
This is nothing, however, that a calm public debate could not put right.
SwedishTill och med en så lugn och sansad person som undertecknad tappar till slut tålamodet.
Madam President, there is a limit to the patience even of calm, restrained people like myself.
SwedishNi är en sansad, ärlig och kunnig person.
Commissioner, you are a sober, honest and able person.
SwedishJag gratulerar vår föredragande till en välbetänkt och sansad analys av byråns verksamhet.
Mr President, I congratulate our rapporteur on the studied and calm analysis of the way which the Agency is performing.
SwedishKommissionens förslag utgör viktiga steg på vägen mot en mer sansad inställning till fiskeriverksamhet.
The proposals of the Commission are a significant step along the path towards a more responsible approach to fishing activities.
SwedishVid den pågående översynen måste man därför göra en någotsånär sansad bedömning av EU:s eget intresse i denna relation.
Therefore, the ongoing review has to make a rather sober assessment of the EU's own self-interest in this relationship.
SwedishJag tycker att dagens debatt är sansad.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, I find today's debate on the one hand a sobering experience, but am also, on the other, refreshed and reinvigorated by it.
SwedishVi anser att vår uppgift är att främja en sansad inställning, dialog, utveckling av demokratin och respekt för de mänskliga rättigheterna.
We believe that our role is to encourage moderation, dialogue, the progress of democracy and respect for human rights.
SwedishGrabben är helt sansad...
SwedishPolitik handlar om processer i ständig utveckling, som i viss utsträckning kan stakas ut i förväg, men som kräver en proaktiv och mycket sansad taktik i varje skede.
Politics is not about finality and eternal truths – the process of German reunification has taught us that.
SwedishDet är verkligen en mycket sansad diskussion som vi har här på förmiddagen.
(DE) Mr President, Mr Vice-President, Commissioner, ladies and gentlemen, this is indeed a very calm discussion this morning.
SwedishVi behöver en sansad och genomtänkt migrationspolitik för att förbättra den demografiska strukturen i EU och stärka ekonomin och välfärden.
We need a sensible and well thought-out migration policy to improve the demographic structure of the EU and to strengthen the economy and people's welfare.
SwedishJag är dock en sansad person - tro det eller ej - och jag tror att det finns gränser för hur mycket attraktion och fascination man klarar av.
However, I am a man of moderation - believe it or not - and I believe that there are certain limits to how much attraction and fascination a man can take.
SwedishUnder tiden hoppas vi på parlamentets fortsatta och uppskattade stöd i våra ansträngningar för att skapa en sansad och konstruktiv attityd på alla sidor.
In the meantime, we hope for the continued and valued support of Parliament in our efforts to foster temperate and constructive attitudes on all sides.
SwedishVi säger även ja till en sansad debatt som en del av den konstitutionella processen, vilket statsministern utan tvivel har i åtanke för Finlands ordförandeskap.
We also say ‘yes’ to a calm debate as part of the constitutional process, as the Prime Minister no doubt has in mind for his country’s Presidency.
SwedishVi säger även ja till en sansad debatt som en del av den konstitutionella processen, vilket statsministern utan tvivel har i åtanke för Finlands ordförandeskap.
We also say ‘ yes ’ to a calm debate as part of the constitutional process, as the Prime Minister no doubt has in mind for his country ’ s Presidency.
SwedishMen som européer måste vi göra en sansad utvärdering av vad detta kommer att innebära för oss om det skulle inträffa och än mer om det skulle inträffa utan USA.
But as Europeans we must make a sober assessment of what this will mean for us if it were to happen and still more if it were to happen without the United States.