"sammanbrott" - Engelsk översättning

SV

"sammanbrott" på engelska

SV sammanbrott
volume_up
{neutrum}

sammanbrott
volume_up
debacle {substantiv}
Till sist har vi frågan om följderna av Enrons sammanbrott.
Lastly, there is the question of the consequences of the Enron debacle.
Det verkligt sorgliga med detta sammanbrott är att det avleder vår uppmärksamhet från ännu viktigare uppgifter.
The real tragedy of this debacle is that it is distracting us from even more important work.
Vi måste klart uttrycka att dessa inte bör hållas tillbaka och kopplas samman med Lissabonfördragets sammanbrott, som vissa högre europeiska politiker nu är på väg att göra.
It should be stated clearly that these should not be suppressed and linked with the Lisbon Treaty debacle, as certain senior European politicians are currently doing.
sammanbrott (även: analys, motorstopp, fall, nedbrytning)
volume_up
breakdown {substantiv}
Andligt uppvaknande låter bättre än sammanbrott, men jag försäkra er att det var ett sammanbrott.
A spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown.
Det finns ett utbrett sammanbrott i det mänskliga immunsystemet.
There is a widespread breakdown in the functioning of the human immune system.
Jag kallade det för sammanbrott, min terapeut ser det som ett andligt uppvaknande.
I call it a breakdown; my therapist calls it a spiritual awakening.
sammanbrott (även: utmattning, nervkollaps)
volume_up
burnout {substantiv}
sammanbrott (även: separation, krasch, stormgräl)
volume_up
bust-up {substantiv}
sammanbrott (även: utmattning, krasch, fall, fiasko)
volume_up
collapse {substantiv}
Detta skulle leda till ett totalt sammanbrott på marknaden inom hela Europeiska unionen.
This would lead to a total collapse of the market throughout the EU.
Förr eller senare leder orättvisa fredssystem till krig och sammanbrott.
Unjust systems of peace sooner or later lead to war and collapse.
Ryssland är, till och med efter Sovjetunionens sammanbrott, fortfarande en viktig världsaktör.
Even following the collapse of the Soviet Union, Russia is still a major world player.

Synonymer (svenska) till "sammanbrott":

sammanbrott
Swedish

Användningsexempel för "sammanbrott" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAllt detta är ett recept på kaos och sammanbrott i de nationella asylsystemen.
All this is a recipe for chaos and gridlock in national asylum systems.
SwedishLåt oss komma ihåg att vissa vetenskapliga genombrott visar sig vara etiska sammanbrott.
Let us remember that some scientific breakthroughs turn out to be ethical breakdowns.
SwedishSovjetunionens sammanbrott har öppnat en marknad, en svart marknad, för kärnmaterial.
The implosion of the Soviet Union has thrown open a market, a black market, in nuclear material.
SwedishFör närvarande har exempelvis ett sammanbrott skett av bananpriserna i Europeiska unionen.
Currently, for example, there has been a drop in the price of bananas in the European Union.
SwedishTill vilka banker går dessa pengar från utlandslånen eller från Rysslands inre sammanbrott?
Which banks is the money from foreign loans and/ or the money hoarded inside Russia paid into?
SwedishLänderna i Östeuropa upplevde en verklig demografisk chock efter kommunismens sammanbrott.
Eastern European countries experienced a true demographic shock after the fall of the communism.
SwedishSovjetunionens sammanbrott har öppnat en marknad, en svart marknad, för kärnmaterial.
Over the course of five years, one and a half kilos of fission material has disappeared from Georgia.
SwedishVi får inte glömma att mötet i Genève nästan slutade i ett sammanbrott.
We must not forget that the Summit in Geneva nearly collapsed.
SwedishDu kanske tror att kategoriernas sammanbrott gör någon som mig lycklig.
Now you might think that all this breaking-down of categories would make somebody like me really happy.
SwedishSamma sak hände för 20 år sedan vid Sovjetunionens sammanbrott.
The same happened 20 years ago when the Soviet Union collapsed.
SwedishMen kunde det ha varit på något annat sätt utan att det hade orsakat en kris, eller ett sammanbrott?
Could it really have done anything else, however, without sparking a crisis, or even a disaster?
SwedishDet är en operation som påbörjades omedelbart efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott.
It is an operation begun immediately after the fall of the Berlin Wall and the end of the Soviet Union.
SwedishOm vi vill undvika fler alltmer smärtsamma sammanbrott måste vi därför ha modet att frigöra oss.
This is why, if we wish to avoid further increasingly painful collapses, we must have the courage to make a break.
SwedishDen situationen upphörde med kommunismens sammanbrott.
This situation changed following the fall of Communism.
SwedishI början av det gångna årtiondet upplevde vi hur politiken med två block kollapsade i och med det ena blockets sammanbrott.
Mr President, the two superpower system fell apart when one of the superpowers broke up.
SwedishDessvärre ledde kommunismens sammanbrott inte till frihet och inte heller till att de små nationerna i Ryssland beviljades rättigheter.
I am glad to see all parties making clear their unanimous and unequivocal position on this matter.
SwedishJugoslaviens sammanbrott och inbördeskrig?
A week later, the Dutch Prime Minster, Mr Balkenende drew a link between rejection of the Constitution and Auschwitz.
SwedishLuftfartsbranschen är ett exempel på den nationella själviskhetens sammanbrott.
Mr President, Mrs De Palacio, ladies and gentlemen, the airline market is an example of how national egoism is crumbling.
SwedishDen sovjetiska diktaturens sammanbrott väckte ett verkligt hopp om att Ryssland skulle slå in på demokratins och frihetens väg.
The fall of the Soviet dictatorship aroused genuine hope that it may follow the path of democracy and freedom.
SwedishHär har vi ett land som faktiskt inte har gått framåt när det gäller politiska rättigheter sedan Sovjetunionens sammanbrott.
Here is a country that has not really moved forward in terms of political rights since the break-up of the Soviet Union.