"samma linje" - Engelsk översättning

SV

"samma linje" på engelska

Se exempelmeningar för "samma linje" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "samma linje" på engelska

samma adjektiv
English
samma tal
English
linje substantiv

Användningsexempel för "samma linje" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFörenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.
The simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.
SwedishOm vi är vaksamma och fortsätter på samma linje kan vi återvinna folkets förtroende.
If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
SwedishInitiativbetänkandet av Ieke van den Burg och Daniel Dăianu följer samma linje.
The own-initiative report by Ieke van den Burg and Daniel Dăianu takes the same line.
SwedishVi diskuterade tidigare i veckan Sainjonbetänkandet som följer samma linje.
Earlier this week, we debated the Sainjon report which is along the same lines.
SwedishKommissionen, de flesta medlemsstaterna och även Förenta staterna har valt samma linje.
The Commission, most Member States, and also the USA, have taken the same line.
SwedishDetsamma gäller för e-regeringskonferensen, som fortsatte på samma linje.
The same was true with the e-government conference. We proceed along those lines.
SwedishDetta är grunden för vårt arbete och vi kommer att fortsätta enligt samma linje i framtiden.
This is the basis we are working on and we will continue to do so in the future.
SwedishI det här förslaget föreslås något som följer samma linje, och som vi ivrigt bör stödja.
This motion proposes something along similar lines and we should ardently support it.
SwedishJag har lagt fram några fler till omröstningen i morgon, som följer samma linje.
I have tabled some more for the vote tomorrow, along similar lines.
SwedishFör första gången är parlamentet på samma linje som rådet i dessa frågor.
For the first time, Parliament is on an equal footing with the Council on these matters.
SwedishDärför vill jag uppmuntra kommissionen att fortsätta enligt samma linje.
I would therefore like to encourage you to continue along these lines.
SwedishJag är övertygad om att vi måste fortsätta på samma linje.
Mr Maystadt, I am convinced that we must continue along these lines.
SwedishJag är glad att kunna konstatera att vi på alla viktiga punkter följer i stort sett samma linje.
I am happy to note that on all key issues we very much follow the same line.
SwedishMervärdesskatt är ett klassiskt exempel på när vi alla är inne på samma linje.
VAT is the classic example of us all being on common ground.
SwedishVi kommer inte att vara eniga i alla dessa frågor, men vi följer åtminstone ungefär samma linje.
We will not agree on all those areas, but at least we are working along similar lines.
SwedishVi har följt samma linje för Europeiska byrån för sjöfartssäkerhet.
We took the same line on these and other points with the European Maritime Safety Agency.
SwedishDet måste garanteras att rådet går på samma linje som parlamentet.
Care must be taken to ensure that the Council complies with Parliament's modus operandi.
SwedishSocialdemokraterna inom budgetutskottet är inne på samma linje.
The social democrats in the Committee on Budgets adhere to the same policy.
SwedishKommissionen verkar i stort sett vilja ha samma linje som vi föreslår.
The Commission seems to be set on much the same line as we propose.
SwedishDet måste garanteras att rådet går på samma linje som parlamentet.
Care must be taken to ensure that the Council complies with Parliament' s modus operandi.

Lär dig andra ord

Swedish
  • samma linje

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.