"samhällsskikt" - Engelsk översättning

SV

"samhällsskikt" på engelska

EN

SV samhällsskikt
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

samhällsskikt (även: tillstånd, villkor, skick, samhällsställning)
volume_up
condition {substantiv}
samhällsskikt
Detta gäller i alla samhällsskikt och inom alla ekonomisektorer.
This pertains to all walks of life and to all sectors of the economy.
Jag anser att parlamentets tillfälliga utskott om klimatförändringar har bidragit till att öka kunskapen hos företrädare för olika samhällsskikt och till att fastställa en gemensam position.
I believe that Parliament's Temporary Committee on Climate Change has helped to raise awareness among representatives of different walks of life and to set out a common position.

2. geologi

samhällsskikt
volume_up
stratum {substantiv}
Med stängningen av industrienheter finns det tydliga tecken på en stor oro i vissa samhällsskikt.
With the closure of industrial units, there are clear signs of major concern in certain strata of our societies.
Jag vill även tacka honom för hans sätt att aktivt vilja involvera alla samhällsskikt inom fiskeindustrin.
I should also like to thank him for the way in which he wants to actively involve all social strata within the fisheries industry.
Det är min övertygelse att de samhällsskikt som står utan skydd och är mest behövande inte ska behöva bära följderna av regeringarnas misstag.
I am convinced that the unprotected and needy strata of society must not bear the responsibility for the mistakes of governments.

Synonymer (svenska) till "samhällsskikt":

samhällsskikt
Swedish

Användningsexempel för "samhällsskikt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen hur borde vi närma oss dessa samhällsskikt?
But how should we approach these layers of society?
SwedishLivsmedelsenzymer ingår i många produkter, till exempel småfranska och bröd, som vi äter dagligen i alla samhällsskikt.
Food enzymes are contained in many products consumed every day at every level of society, such as rolls and bread.
SwedishFörenta nationerna, liksom Europaparlamentet, deltar nu i den ofrånkomliga debatt som överallt tränger igenom alla samhällsskikt.
Like the European Parliament, the United Nations is now participating in the inevitable debate that is taking place across all levels of society.
SwedishJag vill även tacka honom för hans sätt att aktivt vilja involvera alla samhällsskikt inom fiskeindustrin.
Mr President, I too should like to add my warm thanks to Mrs Attwooll for her work, her report and the way in which she has put the women’ s networks in Europe on the map.
SwedishUtöver att främja utvecklingen måste samhället därför ge alla samhällsskikt och åldersgrupper möjlighet till utbildning.
I am confident that the report has taken a step in this direction and so I support it, and of course I too congratulate Mrs Trautmann and thank her for her work.
SwedishSärskilt de projekt som grundar sig på utbildning och ungdom måste föra personer samman och omfatta så många samhällsskikt som möjligt.
Especially those projects that are based on education and young people must bring people together and include as many sections of society as possible.
SwedishDet är en bra början, men mer bör göras för att få med människor från olika samhällsskikt - rika och fattiga, människor från storstäder och små byar.
That is a good start, but more should be done to include people from different layers of society - rich and poor, those from large cities and small villages.
SwedishFundamentalismen är utbredd inom alla samhällsskikt i Pakistan, och man kan t.o.m. finna den bland studenter vid det berömda International Islamic University.
Fundamentalism is widespread in Pakistan across all levels of society and can even be detected among students at the renowned International Islamic University.
SwedishDe negativa konsekvenserna har haft återverkningar på produktionen och sysselsättningen och ibland också på levnadsstandarden för breda samhällsskikt i dessa länder.
The negative effects have spilled over into production and employment, and sometimes into the living standards of broad sections of society in these countries.
SwedishFör att vara effektivt måste programmet utökas till fler barn, vilket innebär att i framtiden måste det utsträckas till andra åldersgrupper och till underprivilegierade samhällsskikt.
However, in order to be effective, this scheme must be extended to a wider range of children which means that, in the future, it must be extended to other age groups and deprived sectors of society.