"sam-" - Engelsk översättning

SV

"sam-" på engelska

EN

SV sam-
volume_up

sam- (även: tillsammans, co-, med-)
Vi har ändå ingen klar politik vad gäller Ryssland, trots att vi har ett digert partnerskaps- och samarbetsavtal.
We still have no clear policy on Russia, although we have a bulky agreement on partnership and co-operation.

Användningsexempel för "sam-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish(RO) Som det redan har sagts, har Sam Rainsy dömts till två fängelsestraff.
(RO) As has already been mentioned, Sam Rainsy has been given two prison sentences.
SwedishOppositionsledaren i Kambodja Sam Rainsy har utsatts för allvarlig förföljelse.
Sam Rainsy, the opposition leader in Cambodia, has been subjected to serious persecution.
SwedishSannolikt blir det ett toppmöte mellan Hun Sen och prins Ranariddh och Sam Rainsy.
There is a likelihood of a summit between Mr Hun Sen and Prince Ranariddh and Sam Rainsy.
SwedishVi är för stolta för att överlämna alla Europas intressen till Uncle Sam.
We are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
SwedishDet handlar om tidningar som aktivt stöder oppositionspolitikern Sam Rengie.
These papers actively support the opposition politician, Mr Sam Rengie.
SwedishAnklagelserna mot Sam Rainsy är av tydlig politisk snarare än kriminell karaktär.
The charges brought against Sam Rainsy are obviously more of a political than criminal nature.
SwedishSam Rainsy tilldelades Liberala internationalens frihetspris 2006.
In 2006 Sam Rainsy received the Prize for Freedom from Liberal International.
SwedishSam Rainsy har sedan dess levt i exil i Frankrike, och Chea Poch har också lämnat landet.
Sam Rainsy has since lived in exile in France and Chea Poch has also escaped the country.
SwedishSAM respektive de specificerade riskmaterialen.
I would like to refer first to the question of what is known as SAM or specified risk material.
SwedishNästa punkt är en debatt om Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy.
The next item is Cambodia, specifically the case of Sam Rainsy.
SwedishLåt mig nu presentera er för Sam Haber. Han cyklar på enhjulingar.
Here, let me introduce you to Sam Haber. ~~~ He's a unicyclist.
SwedishSam Rainsy har besökt ett antal EU-länder, inklusive mitt eget.
Mr Rainsy has visited a number of EU countries, including my own.
SwedishOrdalydelsen blir då: domen mot Sam Rainsy och Chea Poch.
It would then read: ‘the judgment against Sam Rainsy and Chea Poch’.
SwedishSam Rainsy är en av våra kolleger, ledamot i parlamentet i Kambodja.
author. - Mr President, Sam Rainsy is a colleague of ours, a member of the parliament in Cambodia.
SwedishUnder de senaste veckorna har tre politiker från Sam Rainsy-partiet mördats.
   Mr President, over the past few weeks, three politicians from the Sam Rainsy party have been murdered.
SwedishDomen mot Sam Rainsy är på intet sätt den första och är ytterligare ett hårt slag mot oppositionen.
The sentence imposed on Sam Rainsy, which is by no means the first, is another blow to the opposition.
SwedishVichea var en av medlemmarna som grundade Sam Rainsy-partiet.
Mr Vichea was a founding member of the Sam Rainsy Party.
Swedish– Innan vi inleder arbetet med dagens föredragningslista har jag nöjet att välkomna Sam Rainsy till kammaren.
Before starting work on today’ s agenda it is my pleasure to welcome Mr Sam Rainsy to the House.
SwedishVet du hur gammal Sam Jackson var när han fick sitt genombrott?
Know how old Sam Jackson was when he got his break?
SwedishNi förstår, jag, Sam Richards, jag vet vilka dessa killar är.
You see, I, Sam Richards, I know who these guys are.