SV

saga {utrum}

volume_up
saga
När jag har pensionerat mig har jag för avsikt att skriva en roman om detta för att göra dem rättvisa - det kanske blir en saga, vem vet!
After I retire I propose to write a novel about this to do them real justice - maybe a fairy tale, who knows!
Vi upplever kanske ett sagolikt äventyr men alla sagor har sina kriser, tårar och skrämmande ögonblick.
We are perhaps experiencing a fairy tale, but all fairy tales have their crises, their tears, their moments of fear.
Om detta fortsätter att vara en uteslutande europeisk saga kommer tiden att börja rinna ut.
If this remains a purely European story, time will start to run out.
This will not be a children’ s story.
This will not be a children’s story.
saga
Efter den saga som ni just har hört skulle jag vilja återvända till verkligheten.
(DE) Mr President, after the fairytale that you have just heard, I would like to return to reality.
Det är en saga om man påstår att vi alltid bara har velat ge ut så mycket som möjligt.
It is pure fiction to maintain that all we have ever been interested in is spending as much money as possible.
Det är en konstruktion att säga att, eftersom vi alla har utmärkta rättssystem, räcker det med ett ömsesidigt erkännande.
It is a fiction to say that, since we all have excellent justice systems, mutual recognition is enough.
saga
Det är en myt, ingenting annat, för att inte säga att det är ett vilseledande av befolkningen!
That is a total myth, nothing else, and it is misleading for the public!
Denna budget 1998 är mer realistisk än någonsin, och sagan om att man bara slösar med pengar i Europa är det därmed slut på.
This 1998 budget is more realistic than ever before and puts an end to the myth that money in Europe is only ever wasted.
Who can believe such a tale?
It's not a fairy tale.
Vi upplever kanske ett sagolikt äventyr men alla sagor har sina kriser, tårar och skrämmande ögonblick.
We are perhaps experiencing a fairy tale, but all fairy tales have their crises, their tears, their moments of fear.

Användningsexempel för "saga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm detta fortsätter att vara en uteslutande europeisk saga kommer tiden att börja rinna ut.
If this remains a purely European story, time will start to run out.
SwedishJag rapporterar till kammaren i slutet av en lång och inte helt tillfredsställande saga.
Mr President, I report to the House at the end of a long and not wholly satisfactory saga.
SwedishJag måste saga att jag är ganska förvånad nu.
   Mr President, I have to say that I am now rather surprised.
SwedishDet är en saga om man påstår att vi alltid bara har velat ge ut så mycket som möjligt.
It is pure fiction to maintain that all we have ever been interested in is spending as much money as possible.
SwedishEfter den saga som ni just har hört skulle jag vilja återvända till verkligheten.
(DE) Mr President, after the fairytale that you have just heard, I would like to return to reality.
SwedishDet måste vara en nordisk saga som undgår mig.
It must be a Nordic saga I do not understand.
SwedishJag ville berätta en saga om den elake Grinch...
SwedishI denna mycket sorgliga saga har bönder i många fall varit oskyldiga offer för omständigheter utanför deras kontroll.
In this very sorry saga, farmers have in many cases been the innocent victims of circumstances beyond their control.
SwedishAndersens berömda saga om kejsarens nya kläder.
The Commission's draft Regulation is in reality reminiscent of Hans Christian Andersen's story of the Emperor's New Clothes.
SwedishNär jag har pensionerat mig har jag för avsikt att skriva en roman om detta för att göra dem rättvisa - det kanske blir en saga, vem vet!
After I retire I propose to write a novel about this to do them real justice - maybe a fairy tale, who knows!
SwedishDetta kommer inte att bli någon saga.
SwedishDetta kommer inte att bli någon saga.
SwedishAndersens saga om kejsarens nya kläder.
Mr President, I would like right away to enlarge on Mr Wijkman's analogy with Hans Christian Andersen's story of the king's new clothes.
SwedishLåt mig hänvisa till en dansk författare, H C Andersen, som har skrivit en saga som många av oss har läst, Kejsarens nya kläder.
Let me refer to a Danish author, Hans Christian Andersen, who wrote a story that many of us have read, The Emperor's New Clothes.
SwedishVem kan tro på en sådan saga?
SwedishJag behöver faktiskt inte saga någonting, eftersom jag bara kan instämma i vad ni sa, såsom Hannes Swoboda och Gisela Kallenbach har gjort.
There is actually no need for me to speak at all, as I could simply endorse what you said, as Mr Swoboda and Mrs Kallenbach have done.
SwedishDet är ingen saga.
SwedishProcessen för att skapa och förhandla om hela klimatpaketet har mest påmint om Hans Christian Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”.
The creation and negotiation process of the whole climate package has been reminiscent mostly of the Hans Christian Andersen fairy tale The Emperor's New Clothes.
SwedishDet räcker att påpeka att det vänligaste jag kan säga om just detta anförande är att det blev mer likt en saga än ett övertygande argument.
Suffice to say, the kindest thing I can find to say about that particular speech is rather than being a convincing case, it turned into more of a fairy tale.
SwedishFörst vill jag tacka Linkohr, inte minst för hans tålamod i denna uppenbarligen eviga saga om ny finansiering av det fjärde ramprogrammet.
Mr President, first I should like to congratulate Mr Linkohr, not least for his patience in this apparently never-ending saga of the refinancing of the fourth framework programme.

Synonymer (svenska) till "saga":

saga