"sökande" - Engelsk översättning

SV

"sökande" på engelska

SV sökande
volume_up
{neutrum}

sökande (även: kandidat, aspirant)
volume_up
candidate {substantiv}
Om det är inkonsekvent måste det vara öppet för den sökande att uppmärksamma dessa.
If there are inconsistencies it must be open to the candidate to draw attention to them.
Ändå lyckades den sökande till tjänsten i kategori A12 bra.
In the meantime, the candidate for the category A12 position was successful.
Yngre kvinnliga sökande har svårigheter att få forskningstjänster.
Young female candidates have difficulty obtaining research posts.
sökande
volume_up
quest {substantiv}
Åtgärderna måste innefatta kärnenergi och sökande efter nya naturgaskällor.
These measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
Här krävs en utredning och ett sökande efter sanningen.
It is here that an investigation and quest for the truth are required.
Så hur går vi vidare i vårt sökande efter lycka?
So how do we proceed in our quest for happiness?

Synonymer (svenska) till "sökande":

sökande

Användningsexempel för "sökande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishDe sökande har såvitt jag vet också fått ett skriftligt meddelande om detta.
The authors have also been informed of this in writing, to the best of my belief.
SwedishEn uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.
An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
SwedishEuropeiska rådets möte i morgon markerar början på vårt sökande efter en väg ut.
And the European Council meeting tomorrow marks the start of our search for the way out.
SwedishVårt viktigaste mål inför framtiden är att kommissionen bör bistå de sökande i förfarandet.
We should also like to see Commission decisions rather than voluminous contracts.
SwedishDet tredje orosområdet rör screening vid sökande efter eventuella vapen.
The third area of concern has to do with the security screening for potential weapons.
SwedishDet innehåller ett sökande efter spår, förklaringar, ursprung och anmälningar av problem.
It looks for clues, explanations and causes, and it denounces the problem.
SwedishEfter en hel del själsligt sökande har jag blivit redo att möta döden.
After much soul-searching I have reached the point where I can face death.
SwedishDen fortsatte sitt sökande efter en stor idé medan den bortsåg från hela nationers synpunkter.
It continued to search for a big idea whilst ignoring the views of entire nations.
SwedishDet tredje orosområdet rör screening vid sökande efter eventuella vapen.
The most logical thing to do would be to ban alcohol use on flights.
SwedishTurismen i dag har ändrats till att vara ett sökande efter snabb njutning.
Tourism nowadays has changed into the pursuit of instant pleasure.
SwedishEftersom så inte är fallet ger man helt enkelt inte asyl till omkring 95 procent av de sökande.
As this is not the case, approximately 95% are simply not granted asylum.
SwedishDet är mycket svårt att examinera sökande på ett annat språk.
There is a great difficulty about examining people in a different language.
SwedishVi vet, att just tillhandahållandet av egna medel ofta hämmar sökande av EU-medel.
We know that it is precisely the raising of local resources which inhibits applications for EU resources.
SwedishDetta är framför allt något som kopplas ihop med fotbollsklubbar och deras sökande efter talanger.
This situation is particularly associated with football clubs and their search for talent.
SwedishMedvetandet om allvaret i problemen har ännu inte lett till ett sökande efter de stora lösningarna.
The level of awareness of the seriousness of the ills has not yet achieved great remedies.
SwedishÅr 2007 kommer också att utgöra en vändpunkt i vårt sökande efter en institutionell överenskommelse.
The year 2007 will also mark a turning point in our search for an institutional settlement.
SwedishEndast de verkligt motiverade sökande får hjälp.
This prevents abuses of the system, and means that only job-seekers who are genuinely motivated receive help.
SwedishSamtidigt är det synd att vi fortfarande tänker ensidigt i vårt sökande efter lösningar.
At the same time, it is a pity that, in seeking a solution, we remain beholden to a one-sided way of thinking.
SwedishVi kan inte acceptera detta perversa sökande efter finansiella vinster på bekostnad av mänsklig utveckling.
We cannot accept this excessive striving for profits to the detriment of human development.