"så här" - Engelsk översättning

SV

"så här" på engelska

EN
SV

så här {adverb}

volume_up
så här (även: )
här vid sammanträdets slut vill jag med kraft protestera mot detta beslut.
I should like once again, at the close of the sitting, to protest strongly against this.
Jag tror aldrig att jag har talat i detta parlament här sent någon gång.
Madam President, I do not think I have ever spoken in Parliament as late as this.
Jag förstod att det var detta skam handlar om, det är här det fungerar.
. ~~~ I kind of understood, this is what shame is, this is how it works.
här långt har stor uppmärksamhet ägnats åt banksektorn.
Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.
här förstärker man inte beredskapen, och i en allt mer globaliserad värld drabbar det förr eller senare även oss.
Thus, preparations are not being stepped up, and in the globalising world we too will have to pay for that before long.
För det andra, beträffande frågan om bankavgifter, vad har gensvaret från bankvärlden varit här långt?
Secondly, on the question of banking charges, what has been the response of the banking community thus far?

Användningsexempel för "så här" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli stor oenighet här.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
SwedishOm det någonsin har funnits ett förslag som inte tänkts igenom är det det här.
If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it.
SwedishFaktum är att han nog var 15 cm längre än mig, och hon var ungefär här hög.
In fact, he was probably six inches taller than me, and she was about this tall.
SwedishLiksom många andra här i dag tror jag att detta är en bra åtgärd.
Mr President, like so many others here today, I believe this is a good measure.
Swedish varför uppstår det här fenomenet, som enligt kommissionen inte går att mäta?
So why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
Swedish det här betyder att universum är som en gasbehållare som varar för alltid.
So what this means is that the universe is like a box of gas that lasts forever.
Swedish här ändrar du inställningen för att lägga till sidor automatiskt i cirkeln:
If you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
SwedishTro mig, efter en sådan här behandlig...... är hälften det minsta vi borde få.
Believe me, after this type of treatment half is the very least we should get.
SwedishOm vi avser att föra en här ambitiös politik, måste vi ha den allmänhetens stöd.
If we want to follow an ambitious policy, we need the support of public opinion.
SwedishDet är bra att vi har många miljörelaterade betänkanden här i dag.
Mr President, it is good that we have so many environmental reports here today.
SwedishLåt dem göra det nu att den här typen av olagliga metoder aldrig upprepas.
Let them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
SwedishKommissionen själv bryter nu mot EU-lagstiftningen, det här är en enda röra.
The Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
SwedishJag är stolt över att mitt hemland Slovenien har spelat en viktig roll här.
I am pleased that my own country, Slovenia, has played a very important role here.
SwedishVi måste då analysera varför det har gått här innan vi börjar handla på EU-nivå.
We need then to analyse why this has happened before we begin to act at EU level.
Swedish ur den här synvinkeln är det jättebra att bloggar och wikis producerar kunskap.
So from this perspective, having blogs and wikis produce knowledge has been great.
SwedishOm ni vill veta anledningen till att jag står här, är det min utbildning.
If you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
SwedishMetataggar läggs till i avsnittet på HTML-sidan och ser i allmänhet ut här:
Meta tags are added to the section of your HTML page and generally look like this:
SwedishOm Du inte anger den här parametern, summeras de värden som hittats i området.
If this parameter has not been indicated, the values found in the Range are summed.
SwedishHör du, kan du fixa adresserna...... till de här telefonnumren, är du snäll?
Look, can you get me the addresses on these speed-dial phone numbers, please?
SwedishMen det måste först utarbetas, att det här inte kan förekomma några undanflykter.
The details have yet to be worked out, however, so that there can be no excuses.

Liknande översättningar för "så här" på engelska

här adverb
English
här substantiv
English
adverb
adjektiv
English
verb
English
så mycket pronomen
English
så där adjektiv
English
så på drill verb
English
så där omkring adverb
English
så att konjunktion
English
så till den grad adverb
English
den här pronomen
English
så för hand verb
så gärna adverb
English
dom här pronomen
English