"rycka upp" - Engelsk översättning

SV

"rycka upp" på engelska

SV rycka upp
volume_up
{verb}

rycka upp (även: egga, vakna upp)
rycka upp (även: rycka upp med rötterna)
Att utvisa dem skulle därför vara att på nytt rycka upp dem med rötterna.
Expelling them would therefore uproot them once again.
Trots att många frivilliga ägnar sig åt att rycka upp växterna med roten räcker detta inte längre till för att hindra artens mycket snabba spridning.
The primrose willow is now spreading extremely rapidly and, despite the efforts of numerous volunteers, can no longer be contained by uprooting.
Att rycka upp människor med rötterna från det land som är deras förfäders, och där de har sin identitet kommer alltid att leda till nya tragedier och bli en källa till framtida konflikter.
Uprooting people from their land and the land of their fathers, where their identity is rooted, will always be a source of new tragedies and future conflict.

Liknande översättningar för "rycka upp" på engelska

rycka verb
upp adverb
English
upp verb
English
upp preposition
English

Användningsexempel för "rycka upp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste sluta att rycka upp häckar, fylla igen dammar och lägga betong över vattendrag.
We must stop tearing down our hedges, filling up our ponds and concreting over our waterways.
SwedishSanningen är att vi vet att kommissionen har en lång väg att gå innan den kan rycka upp sig.
The truth is, we know that the Commission has a long way to go in getting its act together.
SwedishRådet måste rycka upp sig angående Doharundan och arbeta hårdare för världshandelsavtal.
The Council should get its act together on the Doha Round and work harder towards world trade agreements.
SwedishVi måste rycka upp oss ur den letargi som har karakteriserat energiförnyelsen under de senaste årtiondena.
We need to snap out of the lethargy that has characterised energy innovation in recent decades.
SwedishJag uppmanar kommissionsledamoten att rycka upp sig, strama upp sig, läsa om sin OAV-rapport och visa resultat.
I urge you, Commissioner, to sharpen up your act, stiffen your backbone, reread your FVO report and deliver.
SwedishHär måste kommissionen snarast rycka upp sig.
The Commission has some urgent reworking to do here.
SwedishJag anser att EU, i detta läge, måste rycka upp sig ur sin apati och ta ett steg i rätt riktning.
I believe that, faced with this situation, the European Union must emerge from its lethargy and take a step in the right direction.
SwedishVarför betalas då pengar ut till att rycka upp olivträd och vinrankor?
This means that Europe is paying to have more desert!
SwedishÄven Europa måste äntligen rycka upp sig och säkra de humanitära rättigheterna med en fredsstyrka, med militär insats.
Europe, too, must finally get its act together and send troops, a military force to safeguard humanitarian rights.
SwedishJag tycker att vi alla måste rycka upp oss.
I think we all have to get our act together.
SwedishDe är tvingade att rycka upp sig.
SwedishRådet måste rycka upp sig.
The Council needs to get its act together.
SwedishDet är självfallet nödvändigt att rycka upp vinstockar av låg kvalitet och lägga ned odlingarna, men det måste först och främst gälla olagliga vinstockar.
It is certainly necessary to grub up poor-quality vines, but this must happen with illegal vines first.
SwedishNu måste vi rycka upp oss.
SwedishAv de tre institutionerna är det rådet som inte gör konstruktiva framsteg på det här området, och det måste rycka upp sig snarast möjligt.
Of the three institutions, the one that is not making good progress in this area is the Council, and it should get back on track as quickly as possible.
Swedishrycka upp sig
Swedishrycka upp sig
SwedishTrots att många frivilliga ägnar sig åt att rycka upp växterna med roten räcker detta inte längre till för att hindra artens mycket snabba spridning.
The primrose willow is now spreading extremely rapidly and, despite the efforts of numerous volunteers, can no longer be contained by uprooting.
SwedishDärför har varje människa, och framför allt vi politiker, liksom också varje medlemsstat ett ansvar att verka för att rycka upp rasismen med rötterna.
Consequently, every individual, especially we as politicians, and similarly every Member State, has a responsibility to act to eradicate racism.