"rutten" - Engelsk översättning

SV

"rutten" på engelska

SV rutten
volume_up
{adjektiv}

rutten (även: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
Den här killen luktar hemskt, som rutten mat.
This guy smells awful, like bad food
rutten (även: dålig, grym, , oanständig)
volume_up
foul {adj.}
rutten (även: dålig, murken, förfärlig, urusel)
volume_up
rotten {adj.}
Sedan skyddar två smaker dig -- beskt och surt, som är emot giftig och rutten mat.
And two tastes which protect you -- bitter and sour, which are against poisonous and rotten material.

Synonymer (svenska) till "rutten":

rutten

Användningsexempel för "rutten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är verkligen på det sättet att Sabena blott och bart erbjuder business class-biljetter på den här rutten.
It is true that Sabena only offer a business class service on this route.
SwedishDetta är den rekommenderade rutten genom viken och alla fartyg, oavsett flagg, får skydd av marinen.
That is the recommended route through the Gulf, and all ships benefit from naval protection irrespective of their flag.
SwedishNi vet alla att flyglinjerna gör de största vinsterna på den transatlantiska rutten och inte på inomeuropeiska sträckor.
You all know that the airlines make most profit on the North Atlantic route and not on internal European routes.
SwedishAnser kommissionen att Sabena missbrukar sin dominerande ställning på rutten Bryssel-Strasbourg genom den praxis som nämnts ovan?
Does the Commission consider that in acting in this way Sabena is abusing its dominant position on the Brussels-Strasbourg route?
SwedishJag tänker på rutten Paris–Wien och den prioriterade järnvägsförbindelsen ”Rail Baltica” som kommer att gå från Antwerpen via Warszawa till Helsingfors.
I refer to the Paris-Vienna route and the priority line, which will run from Antwerp to Helsinki via Warsaw.
SwedishJag tänker på rutten Paris – Wien och den prioriterade järnvägsförbindelsen ” Rail Baltica ” som kommer att gå från Antwerpen via Warszawa till Helsingfors.
I refer to the Paris-Vienna route and the priority line, which will run from Antwerp to Helsinki via Warsaw.
SwedishNär det gäller artikel 5.3 om inställd flygning gäller detta endast kompensation men inte sådana frågor som omläggningar av rutten.
Referring to Article 5.3 on cancellations, this only applies in the case of compensation but does not apply to matters such as re-routing.
SwedishNi känner säkert också till att vi i förra veckan beslutade att utfärda böter för de färjebolag som trafikerar rutten Bari i Italien och Grekland.
You will certainly also know that, just last week, we decided to fine the ferry companies operating between Bari in Italy and Greece.
SwedishI detta sammanhang prioriterar kommissionen utvecklingen av två större vattenvägar: Rhen-Meuse-Donau-rutten och Seine-Schelde-länken.
In this context, the Commission prioritises the development of the two major waterway routes: the Rhine-Meuse-Danube route and the Seine-Scheldt link.
SwedishDessutom har analysen av den planerade rutten för den tyska ekonomiska zonen lett till beslutet att välja en alternativ väg som är 12 kilometer lång.
In addition, the analysis of the planned route of the German EEZ led to the decision to opt for an alternative track over a length of 12 km.
SwedishNär det gäller artikel 5.3 om inställd flygning gäller detta endast kompensation men inte sådana frågor som omläggningar av rutten.
Of course, these benefits have not completely disappeared, and it is only so as not to put obstacles in the way of these that we are not voting against this report.
SwedishDen har ett direkt samband med insatserna för att garantera energisäkerhet, utgör rutten till Asien via Svarta havet och utgör även en länk till Medelhavet.
It has a direct link with ensuring energy security, provides the route to Asia via the Black Sea, and also provides a link with the Mediterranean Sea.
SwedishIcke desto mindre är de oroade av bestämmelserna om resans längd, i synnerhet vad gäller rutten till Barra, som kommer att omfattas av direktivet.
Nevertheless, they are concerned about the provisions concerning the length of journey, in particular on the run to Barra, which will be encompassed by the directive.
SwedishDetta är en hänvisning till artikel 1.3 b, där vi har lagt in orden ”vid motivering går det att fastställa rutten och det transportmedel som ska användas”.
This refers to Article 1(3)(b), where we have introduced the words 'where justified, it is possible to prescribe the route and the means of transport to be used'.
SwedishTill exempel är rutten från Glasgow–Prestwick till Charleroi den enda flygförbindelsen från västra Skottland, ett mycket tätbefolkat område, till Brysselområdet.
For example, the route from Glasgow-Prestwick to Charleroi is the only air link from the west of Scotland, a very populous area, to the capital of Europe area.
SwedishTill exempel är rutten från Glasgow – Prestwick till Charleroi den enda flygförbindelsen från västra Skottland, ett mycket tätbefolkat område, till Brysselområdet.
For example, the route from Glasgow-Prestwick to Charleroi is the only air link from the west of Scotland, a very populous area, to the capital of Europe area.
SwedishMedan vi talar håller två färjor som ägs av P&O på rutten Calais-Dover, en viktig förbindelse mellan det gamla och det nya Europa, på att byggas om i Tyskland.
As we speak two ferries owned by P&O operating on the Dover/Calais route, an important connection between old and new Europe, are undergoing major refits in Germany.
SwedishDen 9 juni 2003 förföljde två turkiska F-16-stridsplan ett flygplan från Olympic Airways på rutten Aten-Istanbul och riskerade på detta sätt passagerarnas liv.
On 9 June 2003, two Turkish F-16 fighter planes harassed an Olympic Airways aircraft on the Athens-Istanbul route, placing the lives of the passengers in direct danger.
SwedishMedan vi talar håller två färjor som ägs av P & O på rutten Calais-Dover, en viktig förbindelse mellan det gamla och det nya Europa, på att byggas om i Tyskland.
As we speak two ferries owned by P & O operating on the Dover/ Calais route, an important connection between old and new Europe, are undergoing major refits in Germany.
SwedishDet belgiska nationella flygbolaget Sabena diskriminerar ekonomiklasspassagerare på rutten mellan Bryssel och Strasbourg under Europaparlamentets sammanträdesperioder.
The Belgian national airline Sabena discriminates against economy class travellers on the route between Brussels and Strasbourg during the European Parliament's part-session weeks.